Kraftigt höjda elnätsavgifter from 1 jan 2022

Högre elhandelspris ligger till grund

Den 1 januari 2022 höjs elnätsavgiften. Ökningen 2022 blir i genomsnitt 9 procent, med stora variationer från kund till kund. Det är en stor och ovälkommen ökning som uteslutande beror på skenande elhandelspriser i Europa. Ökningen ger bara kostnadstäckning och genererar ingen vinst till Öresundskraft.

Här hittar du mer specifik prisinformation företag

Här hittar du mer specifik prisinformation privatperson villa

Här hittar du mer specifik prisinformation privatperson lägenhet

Frågor och svar om höjda elnätsavgifter 2022

Öresundskraft AB