Vindkraftverk i solnedgång
Vindkraftverk i solnedgång

Framtidens intelligenta elnät

Intelligenta elnät

Digitaliseringen i samhället ökar sårbarheten samtidigt som klimatfrågan driver intresset för att producera egen el. Det finns helt enkelt inte utrymme för sårbarhet i elnätet.

Intelligenta elnät kan innebära att elanvändningen automatiskt anpassas efter olika situationer och scenarier. Exempel är elnät som talar om var ett fel sitter och själv återställer eventuella kabelfel.  

Så ser Öresundskraft till att du får el

Nätet består av cirka 440 mil ledningar och 1350 transformatorstationer som i steg omvandlar 130 000 volt i högspänningsnätet till 230 volt i ditt vägguttag.

Större delen av Öresundskrafts elnät är nedgrävt i marken, vilket gör det mindre utsatt för väder och vind, jämfört med ledningar i luften.

Öresundskrafts elnät har genomgått och genomgår en systematisk ombyggnad. Syfte är att skapa ett starkare nät med högre elkvalitet. Det nya nätet är också mer ekonomiskt eftersom det ger mindre elförluster längs vägen från högspänning till elförbrukaren. Ombyggnaden av elnätet kommer att pågå i ytterligare många år.

Våra nätområden

Det geografiska område där elanläggningen är placerad avgör vilket elnätsföretag du tillhör. Öresundskraft har fyra elnätsområden:

• HBG Helsingborg

• MRP Mörarp

• AHB Ängelholm

• NVS Nordvästra Skåne (Bjuv, Billesholm, Ekeby, Hyllinge, Nyvång, Hasslarp, Kattarp, Fleninge)


Öresundskraft AB