Öresundskrafts hållbarhetsrapport 2020

Vi på Öresundskraft jobbar för en bättre värld –med start i vår fina region. Vår hållbarhetsrapport är beviset på att vi inte bara snackar, vi agerar.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi måste begränsa planetens uppvärmning helst till 1,5 men max 2 grader –annars går det illa för oss. Trots att det är en komplex fråga som kräver komplexa lösningar är det fullt möjligt för oss att klara det här tack vare en lång rad innovativa planer och lösningar som vi är en stor del av att driva och implementera i vår region. Det är vi är stolta över!

Vår hållbarhetsrapport är vårt bevis på att vi inte bara snackar en massa utan framförallt gör rätt på riktigt. På de här sidorna summerar vi viktiga delar ur rapporten och gör vi vårt bästa för att ge dig en inblick i vårt viktiga arbete. Om du hellre vill läsa den i sin helhet kan du göra det här.

Tillsammans för 17

På FN:s toppmöte 2015 antog världens länder 17 globala mål för hållbar utveckling och en rättvis framtid. Mål nummer 17, Genomförande och globalt partnerskap är vår ledstjärna eftersom det sätter fingret på hur vi kommer lyckas begränsa planetens uppvärmning –tillsammans med andra människor!

Se vår film om de globala målen

De 17 globala målen för hållbar utveckling är viktiga för att vi ska klara klimatmålen och perfekta riktmärken för vårt gemensamma arbete.

Om Öresundskraft och vårt engagemang

Vi ägs av människorna i Helsingborgs stad och vi är ett av Sveriges tio största energibolag. Det sista funderar vi inte särskilt mycket över, vi har helt enkelt blivit så stora eftersom vi alltid tagit ett brett ansvar för att leverera ett hållbart energisystem i vår region. Däremot är vi väldigt stolta över att kunna göra verklig skillnad lokalt för klimatet globalt tack vare vårt hårda innovationsarbete!

Vår fantastiska VD har ordet

Principer för en hållbar energianvändning –ett energisystem som fixar utmaningarna

Håll i dig, för nu kommer det –facit på vad vi behöver för att klara klimatutmaningarna! 1, Möjligheten att använda rätt energi för ändamålet på ett effektivt och flexibelt sätt. 2, Energiåtervinning. 3, Tillförsel av förnybar energi i systemet.

Om vi ska kunna ställa om till en hållbar tillvaro behöver vi massor av el. Utmaningen är att vårt europeiska elsystem består av en stor andel fossil ful-el som behöver fasas ut. Men genom att vara lite femtanfiffiga och hushålla med våra resurser kommer vi klara det tillsammans!

Hör vad några av våra fantastiska medarbetare har att säga!

Vi har ungefär 400 hårt arbetande medarbetare hos oss som alla brinner för att göra det bästa inom just sitt område. Det här vet vi eftersom vi gör regelbundna pulsmätningar –vilket helt enkelt innebär att vi frågar våra medarbetare hur de mår och hur de tycker att det går, du kan läsa mer om det här! Hur som helst har du nu möjligheten att möta tre av våra superstjärnor och höra vad de har att berätta:

Stadsutveckling

Eftersom vi äger stora delar av energisystemet i Helsingborg, Ängelholm och delar i nordvästra Skåne har vi stora möjligheter och ett stort ansvar att göra skillnad!

Vi behöver hållbar kraft för vårt hållbara samhälle!

Elanvändning och elförsörjning är vår hållbara framtids gordiska knut. Å ena sidan behöver vi massor av fin-el för att vi ska klara omställningen till fossilfritt, å andra sidan råder det kapacitets- och effektbrist. Det innebär komplexa utmaningar som vi på Öresundskraft har bra lösningar på!

Under 2020 var vår genomsnittsliga avbrottstid 12,8 minuter per kund.

Den genomsnittliga avbrottstiden för hela Sverige var 138 minuter.

Vi kämpar för att alla våra kunder alltid ska ha tillgång till sin el!

Pålitliga elleveranser är ett måste för ett hållbart samhälle. Vi tycker att sekund våra kunder är utan el är för mycket och därför har vi ett smart system som visar nästan exakt var felet finns så att vi snabbt kan åtgärda det.

Fjärrvärme -energiåtervinning som är klimatklok på riktigt

Fjärrvärme är en väl beprövad, leveranssäker och hållsmart metod som låter oss ta tillvara på energi som annars bara skulle spolas ut till havs eller förloras i ett enormt sopberg.

Öresundskraft driver vi massor av projekt som går helt i linje med principerna för #tillsammansför17 och arbetet för att nå de globala målen.

Framtidsspaning: så bidrar slaggrus och bottenaska till den cirkulära ekonomin

Under 2020 såg återvann vi 1751 ton metall. Det är lika mycket som 1/5 Eiffeltornet ungefär. Vive la Hållbarhet! Det är lätt att glömma bort, men energiåtervinning är faktiskt en viktig del av den cirkulära ekonomin. Att minimera förlusterna i varje steg och minimera användandet av ursprungliga resurser är klimatbriljant!

Det fasta materialet som kommer ut i botten på förbränningsugnen, ungefär som askan i en vedkamin, kallas för bottenaska. Vid Filbornaverket består den mest av slagg och metallskrot –som egentligen (i bästa fall) skulle källsorterats och tagits om hand av sin tidigare ägare. Men trots det går materialet inte till spillo utan vi återvinner det.

Slaggruset som blir kvar försöker vi använda på bästa sätt, till exempel som täckmaterial på NSR:s återvinningsanläggning. Vi bevakar också den forskning som pågår kring att använda bottenaskan som försträrkningslager under asfaltytor såsom vägar och parkeringsplatser istället för nytt grus och bergkross.

Vill du läsa mer och ta del av fina diagram och modeller? Klicka här!

Öresundskraft AB