Miljöbild med hav och åker
Miljöbild med hav och åker

Gasnätspriser företag

Gasnätpriset består av tre delar, fast pris, effektpris och rörligt pris som kan variera från sommar till vinter. Nättariffen inkluderar transport i svenska gasnätet och debiteras av lokal gasnätägare.

Det är Öresundskraft som är den lokala gasnätägaren i Helsingborg och Ängelholm.

Vid energianvändning över 3 GWh/år eller minst 0,5 GWh/månad gäller max-tim-medeleffekt. För kund med mindre användning gäller intrimmad maxeffekt.

Gasnätspriser år 2021

Priserna gäller från och med 2021-01-01:

  Fast
avgift
Effektavgift Energiavgift
öre/kWh
Energiavgift
öre/kWh
Abonnerad effekt kr/år kr/kW Sommar Vinter
< 199 kW GN5 5 019 0 13,94 13,94
200-2499 kW GN4 11 470 157 1,97 5,53
2500-19999 kW GN3 82 158 133 1,69 5,38
>20000 kW GN2 443 764 123 1,42 5,09
Inmatning Biogas 86 739 0 1,42* 1,42*

*införande av energiavgift för inmatning Biogas 2020-10-01.

Priserna är exklusive moms.

För Energiavgift gäller:
Sommar, april-oktober
Vinter, januari-mars och november-december

Gasnätspriser år 2020

  Fast
avgift
Effektavgift Energiavgift
öre/kWh
Energiavgift
öre/kWh
Abonnerad effekt kr/år kr/kW Sommar Vinter
< 199 kW 4 921 0 13,67 13,67
200-2499 kW 11 245 154 1,93 5,42
2 500-19999 kW 80 547 130 1,66 5,27
>20000 kW 435 062 120 1,39 4,99
Inmatning Biogas 85 038 0 1,39* 1,39*

*införande av energiavgift för inmatning Biogas 2020-10-01.

Priserna är exklusive moms.

För Energiavgift gäller:
Sommar, april-oktober
Vinter, januari-mars och november-december

Avtalsvillkor gasnät

Läs våra avtalsvillkor här

Följ länkarna för mer information:

Faktor för överuttag

Omräkning till kWh

Varierat värmevärde

Kapacitetsabonnemang

Öresundskraft AB