Miljöbild med hav och åker
_16A7066 1.jpg

Gasnätspriser företag

Gasnätpriset består av tre delar, fast pris, effektpris och rörligt pris som kan variera från sommar till vinter. Nättariffen inkluderar transport i svenska gasnätet och debiteras av lokal gasnätägare.

Det är Öresundskraft som är den lokala gasnätägaren i Helsingborg och Ängelholm.

Vid energianvändning över 3 GWh/år eller minst 0,5 GWh/månad gäller max-tim-medeleffekt. För kund med mindre användning gäller intrimmad maxeffekt.

Gasnätspriser år 2021

Priserna gäller från och med 2021-01-01:

  Fast
avgift
Effektavgift Energiavgift
öre/kWh
Energiavgift
öre/kWh
Abonnerad effekt kr/år kr/kW Sommar Vinter
< 199 kW GN5 5 019 0 13,94 13,94
200-2499 kW GN4 11 470 157 1,97 5,53
2500-19999 kW GN3 82 158 133 1,69 5,38
>20000 kW GN2 443 764 123 1,42 5,09
Inmatning Biogas 86 739 0 1,42* 1,42*

*införande av energiavgift för inmatning Biogas 2020-10-01.

Priserna är exklusive moms.

För Energiavgift gäller:
Sommar, april-oktober
Vinter, januari-mars och november-december

Gasnätspriser år 2020

  Fast
avgift
Effektavgift Energiavgift
öre/kWh
Energiavgift
öre/kWh
Abonnerad effekt kr/år kr/kW Sommar Vinter
< 199 kW 4 921 0 13,67 13,67
200-2499 kW 11 245 154 1,93 5,42
2 500-19999 kW 80 547 130 1,66 5,27
>20000 kW 435 062 120 1,39 4,99
Inmatning Biogas 85 038 0 1,39* 1,39*

*införande av energiavgift för inmatning Biogas 2020-10-01.

Priserna är exklusive moms.

För Energiavgift gäller:
Sommar, april-oktober
Vinter, januari-mars och november-december

Avtalsvillkor gasnät

Läs våra avtalsvillkor här

Följ länkarna för mer information:

Faktor för överuttag

Omräkning till kWh

Varierat värmevärde

Kapacitetsabonnemang

Öresundskraft AB