Miljöbild med hav och åker
Miljöbild med hav och åker

Kapacitetsabonnemang

Från och med 2015-01-01 är det möjligt för alla timavlästa gasnätkunder att boka ett kapacitetsabonnemang som ett alternativ till dagens grundabonnemang. Kapacitetsabonnemanget kan inte kombineras med ett grundabonnemang utan bokas istället för ett grundabonnemang och ersätter dagens utökade abonnemang.

Kapacitetsabonnemanget består av fyra delar:
• Avgift grundad på abonnerad effekt
• Avgift grundad på uttagen effekt
• Avgift grundad på förbrukad Energi
• Fast avgift

Fastställande av abonnerad effektavgift för kapacitetsabonnemanget
Abonnerad effekt för kapacitetsabonnemanget utgör det maximala effektuttaget som en kund kan utnyttja utan att få en överuttagsavgift. Den abonnerade effekten bokas i förväg av kunden och debiteras med en avgift per kW abonnerad effekt. Avgiften bestäms enligt följande punkter:

1. Abonnerad effekt för kapacitetsabonnemanget bestäms.
2. Effektavgiften (kr/kW) för ett grundabonnemang med samma abonnerade effekt bestäms enligt gällande prislista.
3. Den abonnerade effektavgiften beräknas som 1/10 del av effektavgiften i grundabonnemanget (kr/kW).
4. Kostnaden för abonnerad effekt i kapacitetsabonnemanget = Abonnerad effekt * abonnerad effektavgift

Fastställande av uttagen effektavgift för kapacitetsabonnemanget
Avgiften grundar sig på det faktiska effektuttaget för varje kund och debiteras per månad. Denna del av abonnemanget utgör i de flesta fall den klart största delen av den totala kostnaden för gasnätsabonnemanget. Avgiften bestäms enligt följande punkter:

1. Abonnerad effekt för kapacitetsabonnemanget bestäms.
2. Effektavgiften för ett grundabonnemang med samma abonnerade effekt bestäms enligt gällande prislista.
3. Uttagen effektavgift beräknas som effektavgiften i grundabonnemanget (XX kr/kW) multiplicerat med 1,5 samt en månadsfaktor.
4. Kostnaden för uttagen effekt i kapacitetsabonnemanget = Max effektuttag per månad * uttagen effektavgift.

Beräkningstabell

Månad Effektavgift x Månadsfaktor
jan xx * 1,5 x 0,180
feb xx * 1,5 x 0,200
mar xx * 1,5 x 0,140
apr xx * 1,5 x 0,090
maj xx * 1,5 x 0,050
jun xx * 1,5 x 0,045
jul xx * 1,5 x 0,045
aug xx * 1,5 x 0,045
sep xx * 1,5 x 0,055
okt xx * 1,5 x 0,110
nov xx * 1,5 x 0,120
dec xx * 1,5 x 0,170

Fastställande av energiavgift för kapacitetsabonnemanget

Avgiften grundar sig på energiförbrukningen för varje kund och debiteras per månad. Avgiften bestäms enligt följande punkter:

1. Abonnerad effekt för kapacitetsabonnemanget bestäms.
2. Energiavgiften (öre/kWh) för ett grundabonnemang med samma abonnerade effekt bestäms enligt gällande prislista.
3. Energiavgiften för kapacitetsabonnemanget beräknas som halva energiavgiften i grundabonnemanget (öre/kWh).
4. Kostnaden för överförd energi inom kapacitetsabonnemanget = Förbrukad energi * energiavgiften

Fastställande av fast avgift för kapacitetsabonnemanget
Den fasta avgiften bestäms enligt följande punkter:

1. Abonnerad effekt för kapacitetsabonnemanget bestäms
2. Den fasta avgiften (kr/år) för ett grundabonnemang med samma abonnerade effekt bestäms enligt gällande prislista.
3. Den fasta avgiften för en månad inom kapacitetsabonnemanget beräknas som den fasta avgiften (YY kr/år) i grundabonnemanget multiplicerat med en månadsfaktor.

Beräkningstabell

Månad Fast avgift x Månadsfaktor
Jan YY x 0,180
Feb YY x 0,200
Mar YY x 0,140
Apr YY x 0,090
Maj YY x 0,050
Jun YY x 0,045
Jul YY x 0,045
Aug YY x 0,045
Sep YY x 0,055
Okt YY x 0,110
Nov YY x 0,120
Dec YY x 0,170

Effekt

För kunder med en abonnerad effekt på 2 500 - 19 999 kW gäller kundens maximalt uttagna timmedelkapacitet.

För kunder med en abonnerad effekt på 20 000 kW eller mer gäller kundens maximalt uttagna dygnsmedelkapacitet per gasdygn.

Överuttagsavgift

Om max effektuttaget per månad överstiger abonnerad effekt för kapacitetsabonnemanget debiteras en överuttagsavgift för den del av effekten som överskrider den abonnerade effekten. Överuttagsavgiften beräknas som 2 * effektavgiften för grundabonnemanget.

Öresundskraft AB