Beställningsformulär

För att vi ska kunna hantera ditt ärende på bästa möjliga sätt ber vi er fylla i nedanstående formulär.

Beställning skall vara Öresundskraft tillhanda senast 14:30, 7 arbetsdagar före önskad installation.

Vid behov av passbit ange detta nedan i fältet "Övrig information" i samband med anmälan.

För mer information kontakta oss på telefon 042-490 32 00.

Installationsanvisningar för fjärrvärme. Lokala bestämmelser vid nyexploatering eller konventering. Gäller fr o m 2015-09-01.

Installationsanvisningar för fjärrvärme. Lokala bestämmelser vid byte eller ombyggnader. Gäller fr o m 2015-09-01.

Öresundskraft AB