Miljöbild med väderkvarn
Miljöbild med väderkvarn

Samlade avtalsvillkor

Konsument

Allmänna avtalsvillkor för elnät till konsument

Nät 2012 K reviderad 2019, gäller från 2019-04-01

Nät 2012 K reviderad 2015

Tillägg Nät 2012 reviderad

Öresundskraft särskilda avtalsvillkor

Öresundskrafts särskilda avtalsvillkor, reviderad 2015

Allmänna avtalsvillkor för försäljning (handel) av el till konsument

EL 2012 K (rev 2), gäller från 2019-04-01

El 2012 K reviderad

Tilägg El 2012 K reviderad

Särskilda avtalsvillkor mikroproduktion

Särskilda avtalsvillkor mikroproduktion

Öresundskraft särskilda avtalsvillkor

Särskilda avtalsvillkor

Särskilda avtalsvillkor Framtidsavtalet

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för konsument, gäller från 2019-04-01

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Tillägg allmänna avtalsvillkor

Almänna avtalsvillkor gasnät

Allmänna avtalsvillkor för gasnät

Almänna avtalsvillkor gashandel

Allmänna avtalsvillkor för gashandel

Näringsidkare

Lågspänning

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet, lågspänning).

Nät 2012 N, reviderad 2015

Nät 2012 N reviderad eng

Tillägg Nät 2012 N reviderad

Högspänning

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänninganläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar (näringsverksamhet, högspänning).

Nät 2012 H, reviderad 2015

Nät 2012 H reviderad eng

Tillägg Nät 2012 N reviderad

Kompletterade avtalsvillkor till anslutning och elnätsavtal

För anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från högspänningsanläggningar har antingen ett kombinerat skriftligt individuellt avtal mellan Öresundskraft AB ("Nätägaren) och kunden rörande anslutningen av anläggningen till elnätet samt överföringen av el ("Elnätsavtalet") tecknats, eller kan anslutningen av anläggningen till elnätet respektive överföringen av el även ha avtalats genom två separata avtal mellan parterna, dvs ett anslutningsavtal och ett överföringsavtal ("Elnätsavtalet"). Dessa "Kompletterande avtalsvillkor för högspänningsanläggningar" ingår som en bilaga till det tecknade "Avtalet".

Kompletterande avtalsvillkor högspänning

Allmänna och särskilda avtalsvillkor för elhandel

El 2012 N reviderad version 2, gäller från 2019-04-01

El 2012 N reviderad, gäller från 2015-07-01

Tillägg El 2012 N reviderad

Särskilda avtalsvillkor Framtidsavtalet

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme
som används i näringsverksamhet

Almänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme

Allmänna avtalsvillkor gasnät

Almänna avtalsvillkor gasnät näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor för gashandel

Almänna avtalsvillkor för gashandel näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor för leverans av kyla

Allmänna avtalsvillkor för leverans av kyla

Allmänna avtalsvillkor energilösningsavtal

Allmänna avtalsvillkor energilösningsavtal