Ett av Öresundskrafts vindkraftverk

Det här är Öresundskraft

Vi jobbar med energi och kommunikation och är med och lägger grunden för framtidens hållbara och digitaliserade samhälle.

Välkommen till Öresundskraft!

Öresundskraft är ett energi- och kommunikationsföretag i Nordvästra Skåne, som ägs av Helsingborgs stad. Varje dag arbetar vi för att göra vardagen enklare och livet mer hållbart för våra 125 000 kunder. Detta sker genom de tjänster vi erbjuder: el, fjärrvärme, biogas, naturgas, fordonsgas, fjärrkyla, energitjänster, bredband och stadshubb för IoT.

Vi ser alltså till att belysningen lyser, att det är behagligt klimat hemma hos dig och att du kan lita på en snabb uppkoppling dygnet runt. Samtidigt strävar vi efter att minimera vår gemensamma klimat- och miljöpåverkan. Vi tror på att riktig förändring sker genom att vi arbetar tillsammans.

Vårt miljöarbete

Jorden blir varmare i allt snabbare takt och det är en trend som vi bara kan bryta tillsammans. Vi på Öresundskraft vill vara en del av det arbetet. Vi är ett verktyg i omställningen till ett hållbart energi- och transportsystem. Med hållbar energi, smarta kommunikationslösningar och stort engagemang arbetar vi för en bättre värld.

Engagemang

Som kund, partner eller medarbetare hos Öresundskraft är du med och bidrar till en bättre värld. Förutom att våra produkter och tjänster självklart är producerade på ett så hållbart sätt som möjligt så har Öresundskraft ett stort samhällsengagemang i en mängd aktiviteter.

Utbildning för barn och unga

Det är viktigt att vi använder energi på ett hållbart sätt och undviker farorna med el. Vi vill ta vårt ansvar och ser utbildning för barn och ungdomar som en mycket viktig del av vår verksamhet. För att minska antalet elolyckor och öka kunskapen om hållbar energianvändning erbjuder Öresundskraft kostnadsfri utbildning till skolelever via Miljöverkstaden.

Produktion och distribution

Produktion och distribution av energi är en viktig del av Öresundskrafts verksamhet. All fjärrkyla och det mesta av fjärrvärmen som vi säljer kommer från egna anläggningar. När det gäller el är cirka tio procent egenproducerat. För att minimera vår miljöpåverkan söker vi ständigt nya vägar för produktionen. Våra produktionsanläggningar finns huvudsakligen i Helsingborg och Ängelholm.

Det smarta samhället

För att hushålla med Jordens resurser, men inte försämra livskvalitén krävs det att vi ständigt förbättrar befintliga system och tar fram nya lösningar och teknologier som möjliggör en energieffektivare vardag. Det ska vara lätt att göra rätt! Öresundskraft arbetar tillsammans med olika samarbetspartners inom flera områden för att skapa förutsättningar för en hållbar framtid. 

Några exempel på hur vi arbetar för det smarta samhället

Previous Next

Styrelse & ledning

Öresundskraft ägs av Helsingborgs stad och har en politiskt tillsatt styrelse som sammanträder cirka sju gånger per år. Styrelsen består av ordinarie ledamöter, suppleanter och fackliga företrädare. Ordförande heter Björn Eisner och vice ordförande Sofia Kamlund.

Årliga rapporter

Här kan du ta del av Öresundskrafts verksamhetsrapporter, så som årsredovisning, hållbarhetsredovisning och övervakningsplan.

Samrådsunderlag

Här kan du ta del av aktuella samrådsunderlag.

Övrigt

Här hittar du Öresundkrafts logotyp för tryck och digitala medier. Du kan även ta del av Öresundskrafts kvalitetspolicy.