Miljöbild med hav och skog
Miljöbild med hav och skog

Fjärrvärme - prisvärt, tryggt och hållbart

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är den mest bekväma och bekymmersfria uppvärmningsform som du kan tänka dig. Du har alltid värme och varmvatten och du slipper fundera över om din anläggning fungerar som den ska. Fjärrvärme är hett vatten som pumpas från ett fjärrvärmeverk och värmer upp fastigheters, lokalers och bostäders element och kranvatten.

Fjärrvärme produceras av spillvärme, restavfall, returträ och biobränsle. Eftersom man använder sånt som annars skulle ha gått till spillo är fjärrvärmen en väldigt miljöklok och resurseffektiv uppvärmningsform. I Helsingborg och Ängelholm produceras fjärrvärmen till största delen på Filbornaverket som förvandlar utsorterat avfall till miljöriktig värme.

Varför fjärrvärme?

Det finns flera fördelar med fjärrvärme till din fastighet. Här är några exempel:

Prisvärt: Installationskostnaden är låg precis som underhållskostnaderna. Priset på fjärrvärmen sätter vi tillsammans med våra kunder varje år, i något som kallas Prisdialogen. Där får kunderna full insyn i våra kostnader för bränsle, produktion och distribution, räntor och mycket annat.    

Resurseffektivt och miljöklokt: Eftersom nästan all fjärrvärme produceras av sånt som annars inte kommer till nytta (restavfall och spillvärme t ex), är det en väldigt resurseffektiv uppvärmningsform. Hela 99% av Öresundskrafts fjärrvärme framställs ur återvunnen energi. Sverige har till stor del lyckats sänka koldioxidutsläppen de senaste åren och på flera sätt är det fjärrvärmens förtjänst. Genom att fjärrvärmen flyttar förbränningen från varje hus och fastighet till ett enda ställe (fjärrvärmeverket) så förbättras luftkvaliteten. En annan anledning är ju inte minst att fjärrvärmen använder spillvärme från lokala industrier och det förbättrar luftkvaliteten ytterligare. Snacka om hållbarhet! Att välja fjärrvärme till fastigheten är att ta ansvar för sitt klimatavtryck.

Filbornaverket: Vårt avfallsreningsverk är ett av Europas modernaste kraftvärmeverk och väldigt är väldigt effektivt. Här finns också ett högeffektivt rökgasreningssystem som ger utsläpp långt under myndigheternas krav. Mycket skryt, vi vet, men vi tycker det är välförtjänt.  

Enkelt och tryggt med fjärrvärme: Det är enkelt med fjärrvärme eftersom den mer eller mindre sköter sig helt själv, utan avbrott och krångel. Vill du känna dig extra trygg så finns våra drift- och underhållsavtal. Fjärrvärmecentralen och värmeväxlaren som installeras i fastigheten tar heller inte mycket plats och dessutom behöver du som fastighetsägare varken serva anläggningen speciellt ofta eller fylla på bränsle.

Hur fjärrvärme fungerar

Ett fjärrvärmesystem består av ett eller flera fjärrvärmeverk och ett ledningsnät. I värmeverken värms vatten upp och pumpas ut i fjärrvärmenätet där det cirkulerar runt mellan kunderna och produktionsanläggningarna. Det heta vattnet kommer till fjärrvärmecentralen i din fastighet. Där överförs värmen till radiatorsystemet med hjälp av en värmeväxlare. Tappvattnet värms också upp med ytterligare en värmeväxlare. Fjärrvärmevattnet är alltså skilt från husets egna tappvatten- och radiatorsystem. När värmen har överförts till husets system går fjärrvärmevattnet tillbaka till ledningen i gatan och till fjärrvärmeverket i ett kontinuerligt kretslopp.

Här finns Öresundskrafts fjärrvärme

  • Vi har fjärrvärmenät i Helsingborg och Ängelholm.
  • Fjärrvärmenätet i Helsingborg omfattar de centrala delarna av Helsingborg samt Råå, Ödåkra, Laröd och Hittarp.
  • I Ängelholm finns fjärrvärme i centralorten.
  • Prisnivån i de båda städerna är lite olika på grund av att det rör sig om två helt skilda fjärrvärmenät, med olika förutsättningar och annorlunda produktionsanläggningar.


Öresundskraft Marknad AB