Öresundskrafts huvudkontor
Huvudkontor Öresundskraft

Snabba fakta om Öresundskraft

Ägare av:

  • Elnät i Helsingborg, Ängelholm, Bjuv och Åstorp
  • Fjärrvärmenät i Helsingborg och Ängelholm
  • Gasnät i Helsingborg och Munka Ljungby
  • Fjärrkylanät i Helsingborg
  • Stadsnät i Helsingborg
  • 1 värmeverk (Åkerslundsverket, Ängelholm)
  • 2 kraftvärmeverk (Västhamnsverket och Filbornaverket, Helsingborg)
  • 5 st vindkraftverk

Öresundskraft är 1 av de 10 största energi- och kommunikationsbolagen i Sverige. 

Försålda energivolymer (GWh)

  år-2020
El 1 428
Fjärrvärme 959
Fjärrkyla 12
Gas 184
Totalt 2 583

 

  år-2020
Nettoomsättning 2 516 (Mkr)
Antal kunder cirka 125 000
Antal anställda cirka 400
Öresundskraft AB