Miljöbild med hav och åker
Miljöbild med hav och åker

Varierat värmevärde

Allt sedan infrastruktur för gas började byggas ut i Sverige på 1980-talet har aktörerna haft som målsättning att i hela rörsystemet leverera en homogen råvara med samma energiinnehåll (värmevärde) per volymenhet.

Utvecklingen på senare år har inneburit utbyggnad av biogasproduktion i Sverige och Danmark. Den högre andelen metan i biogas ger ett lägre värmevärde per volymenhet jämfört med den danska naturgasen. I Sverige har biogas som matas in på på naturgasnätet uppgraderats med propan (gasol) för att harmonisera med värmevärdet i naturgasen.

Idag och framöver förväntas perioder med flöde av magrare naturgas, norrut från Tyskland till Danmark och vidare till Sverige. Denna naturgas, har även den ett lägre värmevärde än dansk naturgas.

Trots att det är en blandning av dansk naturgas samt dansk och svensk biogas som fysiskt levereras i ditt gasrör, kan det du köper ändå vara 100% biogas vilket innebär att vi som gasleverantör upprätthåller balans mellan våra kunders biogasförbrukning, och våra leverantörers biogasinmatning.

För att möta ovanstående förändringar har gasbranschen utvecklat ett system för att administrera skillnader i värmevärdet för gasen i gasledningarna. Systemet innebär att de olika nätområdena kommer att delas in i värmevärdesområden.

Som gaskund i Helsingborgs gasnät kommer du inte att märka någon förändring alls, förutom att en kod för ditt värmevärdesområde dyker upp på fakturan (from december 2016 fakturan).

Värmevärde anges i kWh/Nm3.

Värmevärde för november 2016 och tidigare finns på Swedegas hemsida.

Varierat värmevärde

För att se värmevärdena, tryck på länken nedan

Värmevärde 2021

Värmevärde 2020

Värmevärde anges i kWh/Nm3.

Öresundskraft AB