Solceller - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

 • Augusti 2017

Solceller

 • Villa-750x500

Funderar du på att köpa solceller? Vi på Öresundskraft hjälper dig på vägen! Från en första idé till en fullt fungerande anläggning finns vi med dig.

Fördelar med solceller

 • Producera din egen miljövänliga el
 • Ta ett aktivt beslut för en bättre värld
 • Säker investering

Varför Öresundskraft?

 • Lång erfarenhet av solceller
 • Stabil och trygg leverantör
 • Vi skräddarsyr anläggningen efter dina förutsättningar

Visste du att?

 • Solinstrålningen i Sverige är bättre än många tror - i södra Sverige är den faktiskt lika bra som i stora delar av Tyskland. Där har de redan massa solcellsinstallationer, vad stoppar oss här?
 • En investering i solceller motsvarar en årlig avkastning på cirka 6 - 8 %
 • Öresundskraft har sedan länge jobbat med solceller. Vi har till exempel varit projektledare i Solar Park - en andelsägd solcellspark här i Helsingborg.

Vad erbjuder vi?

 • Bedömning av ditt tak - passar det för solceller?
 • Skräddarsydd lösning anpassad efter ditt tak och din elanvändning
 • Stöd i processen för att söka bygglov, investeringsstöd eller ROT-avdrag för installationen
 • Solceller med hög kvalitet och lång garanti
 • Högkvalitativ växelriktare med optimerare
 • Installation och inkoppling av din solcellsanläggning på elnätet

Intresseanmälan solceller

 

Lämpligt tak

lampligt-tak-750x350

Förutsättningar för att installera solceller varierar mellan olika tak. Allra bäst är det att installera solceller på tak utan skuggning i söderläge med en lutning på 30-40 grader. Även andra tak kan vara av stort intresse för solceller.

Gå gärna in på Helsingborg stads solkarta och kolla in ditt tak. Tänk på att solkartan dock inte ser om du har några hinder, till exempel fönster eller skorstenar på ditt tak. Den baserar även potentiell årlig produktion på den solinstrålning som träffar taket, och det kan skilja sig åt från en verklig installation, eftersom panelerna inte alltid kan täcka hela taket.

När du kollar på ditt eget tak ska du kolla efter följande saker:

Vilket väderstreck ligger det i?

Söder är det mest fördelaktiga väderstrecket, men även östliga och västliga tak kan ge tillräckligt hög produktion för att vara intressanta

Finns det några hinder?

Det kan vara till exempel stegar, fönster eller skorstenar som tar upp plats på taket.

Skuggas taket?

Solcellerna kan inte producera el när de skuggas och det är därför bra att placera solcellerna så att de skuggas så lite som möjligt. Kolla på till exempel träd och andra byggnader i takets närhet. Tänk på att skuggan sprider sig långt och att ett träd därför kan skugga ett helt tak om det står illa till.

Hur stort är taket?

Ju större taket är desto större anläggning kan installeras. Större anläggningar är mer kostnadseffektiva, men i regel är det bra att installera en anläggning som inte producerar mer än vad man använder. Om du också ska köpa en elbil kommer dock din användning öka, så du kan installera mer solceller om det finns plats på ditt tak. 

Vilken vinkel och riktning ska det vara på taket?

Diagrammet nedan visar hur mycket effekt du kan förvänta dig att få ut ur en solcellsanläggning i Sverige beroende på lutningen och riktningen på panelerna. De här mätvärdena kommer från Västerås. Beroende på var i landet du bor så varierar värdena med några procent och därför ska dessa värden ses som en uppskattning.  

Se även på SMHI:s solkarta hur solinstrålningen är där du bor och hur många soltimmar du har om året.

Lutning tak diagram

Källa: Bengts villablogg

Att tänka på

checklist

När man ska installera solceller finns det mycket att tänka på. Här har vi samlat det viktigaste du ska ha med dig. Om du har några frågor hjälper vi dig såklart på vägen.

Anläggningens storlek ska anpassas till din elanvändning

När man installerar solceller är det bra att anpassa anläggningens storlek till sin elanvändning, då de stödsystem som finns inte är lika fördelaktiga om man producerar mer än man använder på årsbasis.

Har du planer på att skaffa elbil? I så fall kommer din elanvändning öka (cirka 3 000 kWh/år för en bil som kör 1 500 mil per år) och du kan därför vara förutseende och installera en anläggning som är något större än ditt nuvarande behov.

När du köper din anläggning från Öresundskraft hjälper vi dig på vägen och skräddarsyr en anläggning efter dina förutsättningar. Vi kommer ut till dig och kollar på ditt tak för att hitta den bästa lösningen för dig.

Investeringsstöd/ROT-avdrag

När du installerar solceller har du rätt till investeringsstöd. Detta söks hos Länsstyrelsen i Skåne och nivån är i dagsläget på 20 % av hela investeringen, inklusive material och installation. Tänk på att investeringsbidraget måste sökas innan anläggningen installeras.

Då intresset för solceller är stort är väntetiderna tyvärr långa och många privatpersoner väljer därför att använda sig av ROT-avdraget istället. ROT-avdraget är på 30 % av installationskostnaden, vilket motsvarar 9 % av nyckelfärdig lösning. Om ROT-avdrag väljs sker detta i samband med fakturering. Det är inte möjligt att kombinera investeringsstödet och ROT-avdrag.

Bygglov

Bygglovsregler skiljer sig åt mellan olika kommuner och det är därför viktigt att ta kontakt med bygglovsnämnden i din kommun innan du beställer dina solceller. I Helsingborg behövs inget bygglov för solceller på en- och tvåfamiljshus där solcellerna följer takets lutning och är i samma färg som taket.

Elnät

Den kontakt som behöver skötas med elnät tar vi hand om, som bland annat inkluderar föranmälan där det kontrolleras om elnätet kan hantera din anläggning. Tänk på att om du behöver öka din huvudsäkring kan det innebära att elnätet fram till din fastighet behöver förstärkas, vilket innebär ökade kostnader för din del.

Elhandelsavtal

När din solcellsanläggning överproducerar matas elen ut till nätet. Då är det viktigt att ha ett elhandelsavtal där du kan sälja överskottet. Öresundskraft betalar 40 öre exkl. moms/kWh för din överproducerade el.

Momsplikt

All ersättning från Öresundskraft betalas ut inklusive moms. De som säljer sitt elöverskott är momspliktiga, men sedan 1/1 - 2017 finns ett undantag från momsplikten för verksamheter som omsätter mindre än 30 000 kr exklusive moms. Detta innebär att om du säljer mindre än 75 000 kWh per år till Öredundskraft och inte har någon annan sidoinkomst kan du välja hos Skatteverket att vara momsbefriad. Meddela i så fall detta till oss på Öresundskraft.

Skattereduktion

Den överproducerade elen ger dig rätt till en skattereduktion på 60 öre/kWh. Pengarna får du tillbaka i samband med din årliga inkomstdeklaration, med ett maxbelopp på 18 000 kronor per år, vilket motsvarar 30 000 kWh. Skattereduktionen är förbehållen de med en huvudsäkring på maximalt 100 Ampere.

Elcertifikat

Som producent av förnybar el har du rätt till elcertifikat. För varje producerad MWh (1 000 kWh) tilldelas du ett sådant som du sedan kan sälja vidare. För att få tillgång till elcertifikat måste du vara registrerad i Energimyndighetens certifikatregister Cesar.

Mätningen för elcertifikat kan antingen göras i anslutningspunkten till elnätet, eller i anslutning till din anläggning. Om mätningen sker i din ordinarie elmätare är din nätägare skyldig att rapportera mätningen till Energimyndigheten, men mätningen sker endast på den el som matas ut på elnätet och den el du använder själv är därmed inte berättigad till några elcertifikat. Om du istället vill ha elcertifikat för hela din produktion får du själv bekosta en elmätare som ansluts till din anläggning. Rapportering av mätvärden blir också ditt ansvar.

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är ett system för att garantera ursprunget på elen som produceras. Alla producenter av el, oavsett ursprung, har rätt att tilldelas och sälja ursprungsgarantier. Liksom för elcertifikat utfärdas dess för varje MWh som produceras. Ursprungsgarantier måste säljas inom ett år, annars annulleras de.

Marknaden för ursprungsgarantier är liten och värdet är därför svårt att fastställa. I regel är det dock lågt.

Våra solpaneler

Solcell

De solpaneler vi säljer kommer från Trina Solar. Vi har valt de solcellerna för att de håller hög kvalitet och har långa garantitider. Dessutom ligger de topp 3 Solar Scorecard, en årlig undersökning av solcellsleverantörer kring hållbarhet som utförs av Silicon Valley Toxicity Coalition. De undersöker bland annat hur det tar hand om återvinning av solpaneler, arbetsmiljö och utsläpp av växthusgaser. Vår leverantör har också fått silverrankning kring samhällsansvar av den oberoende granskaren EcoVadis, som även Öresundskraft använder sig av.

De solceller vi säljer är så kallade monokristallina, vilket ger dem en svart färg som passar in på många tak. Effekten på varje panel är 275 W. De har en produktgaranti på 10 år och en effektgaranti på 25 år.

Våra växelriktare kommer från SolarEdge och det är anpassade att arbeta med optimerare. Detta innebär att varje panel optimeras individuellt eller i par, beroende på anläggningens storlek. Med vanliga växelriktare, så kallade strängväxelriktare, är hela anläggningens produktion anpassad efter den med lägst produktion. Vid skuggning av en modul innebär det att hela anläggningens produktion minskar, vilket inte sker med vår växelriktare. Det är även möjligt att övervaka varje panel för sig själv och om någon mot förmodan inte fungerar är det lätt att upptäcka det. Via en webbplats eller app är det möjligt att följa sin anläggning i realtid. SolarEdge har en garanti på 12 år.

Intresseanmälan solceller

 

Vanliga frågor

FAQ

Hur mycket el producerar solcellerna?

Mängden el som produceras beror på många faktorer, där de viktigaste är storlek, var anläggningen ligger och om det finns något som skuggar den. Men i regel använder ett hushåll 5 000 kWh el och det motsvarar en anläggning på cirka 30 m2.

Vad händer om solceller producerar mer el än jag använder?

Elen som solcellsanläggningen producerar måste användas direkt, vilket innebär att om användningen inte är tillräckligt hög i huset kommer elen matas ut på nätet. Det är då möjligt att sälja överskottselen till sin elhandelsleverantör. Samtidigt minskar förlusterna på elnätet, eftersom elen dina grannar använder inte behöver färdas lika långt. Som tack för detta får du även en ersättning av nätägaren.

Vad får jag betalt för överproduktion?

Som elhandelskund till Öresundskraft får du 40 öre exklusive moms/kWh. Ersättningen för nätnyttan om du befinner dig i Öresundskrafts nätområde är 4,5 öre exklusive moms/kWh. Dessutom får du en skatteåterbäring av Skatteverket för din överproduktion, se mer under nästa punkt.

Hur fungerar skattereduktion för överproduktion?

 När du överproducerar el får du även en skattereduktion på 60 öre/kWh som du får i samband med din vanliga inkomstdeklaration. Informationen till Skatteverket står din nätägare för. Det finns ett antal villkor kring reduktionen som kan vara viktiga att veta:

 • Det gäller endast anläggningar med en säkring på maximalt 100 Ampere
 • Maxbeloppet är 18 000 kronor, motsvarande 30 000 kWh
 • Skattereduktionen är begränsad till den mängd el som sedan köps in under ett år. Det innebär att om du överproducerar 3 000 kWh men endast köper tillbaka 2 000 kWh får du endast skattereduktion för 2 000 kWh.

Hur lång tid tar det för solcellerna att bli lönsamma?

Lönsamheten för solceller ligger generellt på 15-20 år för privatpersoner, beroende på anläggningen storlek och om investeringsstöd eller ROT-avdrag har använts.

Hur lång livslängd har solceller?

Det är svårt att svara på, då de solceller som sitter uppe i regel inte har nått upp till sin livslängd. När beräkningar göra brukar 30 år användas, men det är möjligt att de även fungerar väl när de är så mycket som 50 år. Livslängden för växelriktare är desto kortare, där 15 år brukar användas som tumregel.

De solceller vi säljer har en produktgaranti på 10 år och en effektgaranti på 25 år. Växelriktarens garantitid är 12 år.

Vad innebär investeringsbidraget?

När man ska installera solceller är det möjligt att söka investeringsbidrag. För privatpersoner är stödnivån 20 % av hela anläggningen, inklusive både material och installation. Stödet söks hos Länsstyrelsen i Skåne.

I dagsläget är väntetiderna långa för att få investeringsstödet, trots att Regeringen har ökat den totala summan som går att söka. Det kan därför vara intressant att istället använda sig av ROT-avdraget för sin installation.

Går det att använda ROT-avdrag för installationen?

Ja, förutsatt att de regler som gäller för ROT-avdrag uppfylls (bland annat att huset måste vara minst 5 år gammalt). ROT-avdrag kan endast användas av privatpersoner och inte kombineras med investeringsstödet.

ROT-avdraget är på 30 % av arbetskostnaden. Detta motsvarar 9 % av hela anläggningen, inklusive material och installation.

Behöver jag bygglov för att installera solceller?

Bygglovsreglerna skiljer sig åt mellan olika kommuner och det är därför viktigt att säkerställa om det krävs bygglov eller inte. I Helsingborgs kommun behövs det inte bygglov för en- och tvåfamiljshus där solcellerna har samma färg som taket och följer dess lutning. I övriga fall behövs bygglov, vilket kostar cirka 5 000 kronor.

Vad betyder det att solcellerna har effektgaranti?

Effektgarantin är ett sätt att försäkra dig som kund att dina solceller kommer fortsätta producera en viss mängd el i takt med att de blir äldre. De solpaneler som vi säljer har en effektgaranti på 25 år och tillverkaren lovar därmed att när de är 25 år gamla producerar de fortfarande 80 % av sin ursprungliga effekt. Om de inte gör det har du rätt till nya paneler.

Är solceller ett miljövänligt val?

Solenergi är ett hållbart val, både miljömässigt och ekonomiskt. Det är även det kraftslag som växer snabbast i världen. De leverantörer vi arbetar med levererar miljöcertifierade solceller med långa livslängder, hög kvalitet och lång garanti.

Går det att återvinna solceller?

Ja. Sedan 2012 har producenten ansvar att se till att deras produkter återvinns på ett bra sätt när de inte längre är i bruk. Det finns en organisation som heter PV CYCLE som arbetar med återvinning av solceller och tillverkarna avsätter medel till deras arbete. Målsättningen är att år 2025 ska 85 % av de solceller som tas ur bruk ska återvinnas.

Behöver jag underhålla mina solceller på något sätt?

Solceller kräver i regel inte något underhåll. När det regnar rengörs dem. Du ska inte heller skotta snö från dem, då det riskerar att skada din anläggning. Det går att skölja av dem om det har hamnat löv eller annan tydlig nedsmutsning (från till exempel fåglar).

Om du vill ha hjälp med att övervaka din solcellsanläggning kan du göra detta genom övervakningsprogram som ingår med din växelriktare. Det finns även övervakningstjänster att köpa från oss på Öresundskraft, men detta gäller främst stora anläggningar.

Vad händer med min anläggning vid strömavbrott?

Av säkerhetsskäl stängs även anläggningen av, eftersom det annars finns en risk att elen kommer ut på nätet och skadar de som arbetar med att reparera anledningen till strömavbrottet.

Behöver jag kontakta mitt elnätsbolag för att installera solceller?

Vi sköter kontakten med elnätsbolaget åt dig. Kontakten sker i form av så kallad föranmälan och färdiganmälan. Föranmälan görs för att nätägaren ska säkerställa att elnätet kan hantera din produktionsanläggning. Om Öresundskraft är din nätägare kommer du även få information om att vara solcellsägare i samband med att föranmälan kommer in.

När färdiganmälan kommit in till nätägaren kan de åka ut och kontrollera om din elmätare behöver bytas innan anläggningen tas i drift. 

Behöver jag ha en försäkring för min solcellsanläggning?

Din solcellsanläggning ingår som en del i din bostad och är därmed försäkrade genom hemförsäkringen. Det är dock vanligt att solcellernas värde avskrivs och att de efter 10-20 år, beroende på försäkringsbolag, är värderade till 0 kr. Det finns även försäkringsbolag som erbjuder försäkring utan avskrivning, mot en extra kostnad. Ta därför kontakt med ditt försäkringsbolag för att säkerställa exakt vad som ingår i din hemförsäkring samt om du på något sätt behöver informera ditt försäkringsbolag om att solceller ska skrivas in i ditt befintliga avtal. 

Uppdaterad den 12 december 2017
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.