Fjärrvärme konsument - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Fjärrvärme - återvunnen energi

Text-Ta vara på energin

Hur ska vi få energin att räcka till? I vårt moderna samhälle använder vi mycket energi och har höga krav på komfort. Ingen vill vakna upp till en kall dusch, eller komma till ett nerkylt kontor. Samtidigt måste vår totala energianvändning minska så att vi inte använder mer naturresurser än vad som är hållbart. Hur går den ekvationen ihop?

Lösningen heter fjärrvärme. I marken under våra fötter ligger ett nät av rör som distribuerar hett vatten dit det behövs. Fjärrvärmenätet är ett transportsystem som förser staden med värme. Ett liknande system kan även transportera kyla, så kallad fjärrkyla. Systemen kan spara energi genom att ta vara på den värme och kyla som redan finns. Genom näten kan en industri eller livsmedelsbutik sälja sin överskottsvärme, via Öresundskraft, till kunder som behöver värma sina hem och kontor. Kylan från Öresund kommer att användas till att svalka ett sjukhus, spill från skogen - grenar och stubbar och annat som ingen annan vill ta vara på - kan bli värme för hela kvarter, restavfall från företag och privatpersoner kan omvandlas till värme i en sporthall.

Fjärrvärme fungerar som bäst där människor är som flest och bidrar till att göra hela energisystemet effektivare. I systemet kan överskott från elproducenter lagras som värme. Det gör att användningen av el och värme kan fördelas jämnare. Och i kraftvärmeverken kan man producera el och värme samtidigt för att få ut ännu mer energi av varje flisa som bränns. Det ger en stabil elproduktion som inte är beroende av väder och vind.

Kort sagt; fjärrvärme och fjärrkyla gör det möjligt att spara, lagra och ta vara på den energi som idag blir över, för att värma eller svalka dem som behöver.

 

Uppdaterad den 31 oktober 2017
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.