Filbornaverket - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

 • Mars 2018

Filbornaverket

 • Filbornaverket

Filbornaverket är ett nytt avfallseldat kraftvärmeverk. Det är en av Helsingborgs största investeringar någonsin och tryggar för lång tid framöver leveransen av fjärrvärme och lokal produktion av el på ett kostnadseffektivt sätt. Filbornaverket ligger öster om Helsingborg och syns tydligt från motorvägen med sin runda profil.

Snabba fakta

 • Europas modernaste avfallseldade kraftvärmeverk
 • Nominell effekt på 18 MW el och 60 MW fjärrvärme, vilket motsvarar 6000 villors årsbehov
 • Ägs, drivs och finansieras av Öresundskraft (100% ägt av Helsingborgs stad)
 • Placerat på NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg
 • Verket startades under hösten 2012 och togs i kommersiell drift i början på 2013
 • 155 meter långt, 50 meter högt med en skorsten på 85 meter. Ackumulatortanken är 60 meter hög.
 • Tar tillvara 100 % av energin i soporna; ett viktigt steg i avfallstrappan (EU:s strategi för återvinning)
 • Högeffektiv rökgasrening ger utsläpp långt under myndighetskraven
 • Minskar vägtransporterna med avfall i regionen
 • Framtidssäkrar produktionen av fjärrvärme till Helsingborg med omnejd

Är du intresserad av att ett studiobesök på Filbornaverket? Kontakta Göran Skoglund.

Uppdaterad den 31 oktober 2017
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.