Öresundskraft nomineras till internationellt miljöpris - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Öresundskraft nomineras till internationellt miljöpris

Publicerad 2017-10-31
  • Miljöpris

Öresundskraft har nominerats till det internationella klimatpriset ”The Climate and Clean Air Awards”. Nomineringen avser satsningen på ny fjärrkyla i Helsingborg.

Utmärkelsen utdelas av Climate and Clean Air Coalition, CCAC, under klimatmötet COP23 i Tyskland i november. Genom utmärkelsen vill CCAC uppmärksamma betydelsefulla insatser för att minska kortlivade, klimatpåverkande föroreningar. Många projekt från hela världen har nominerats till priset. 

Nomineringen av  Öresundskraft avser den planerade utbyggnaden av fjärrkyla i Helsingborg. Den innebär att traditionella, eldrivna kylmaskiner ersätts av fjärrkyla som produceras med havsvatten och absorptionskylmaskiner drivna med restvärme från fjärrvärmenätet. Därmed får fjärrkylan väsentligt bättre miljövärden. Detta tack vare minskad elanvändning och minskat läckage av fluorkolväten, HFC, ett mycket starkt klimatpåverkande köldmedium. 

CCAC är en frivillig samarbetsorganisation bestående av över 100 regeringar, statliga och vetenskapliga institutioner, företag och civila organisationer vilka åtagit sig att förbättra luftkvaliteten och skydda klimatet. Detta genom åtgärder för att minska förekomsten av kortlivade, klimatpåverkande föroreningar.

Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.