Riksdagen - Höjning av energiskatten med 3,0 öre/kwh från 1 juli 2017 - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Riksdagen - Höjning av energiskatten med 3,0 öre/kwh från 1 juli 2017

Publicerad 2017-06-15

Riksdagen beslutade den 17 maj 2017 om förändrade skattesatser avseende energiskatten på el. Skattesatsen höjs i två steg med start den 1 juli i år. En energipolitisk överenskommelse (energiöverenskommelsen) träffades den 10 juni 2016 mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Överenskommelsen innebär en förändrad beskattning av vatten- och kärnkraft och en förändrad energiskatt på elektrisk kraft för hushåll och tjänsteföretag. De delar i energiöverenskommelsen som rör beskattning innebär att skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start 2017, att fastighetsskatten för vattenkraftverk stegvis sänks till 0,5 procent av taxeringsvärdet under en fyraårsperiod med start samma år.

Finansieringen av dessa åtgärder ska ske genom en höjning i två steg av energiskatten på elektrisk kraft för hushåll och tjänsteföretag. I det första steget höjs skattesatsen den 1 juli 2017 med 3,0 öre per kilowattimme till 32,5 öre per kilowattimme. Enligt betänkande höjs skatten sedan ytterligare från och med 1 januari 2019 med 1,2 öre till 34,7 öre per kilowattimme. Läs mer om betänkande.

Detta kanske du finner intressant

Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.