Miljöpåverkan - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Miljöpåverkan

Energistrategin

 

Öresundskraft har visionen Energi för en bättre värld - Kraft för regionen, vilket inte bara speglar vår lokala utgångspunkt, utan även vårt engagemang för en hållbar värld.

Vi är ett av Sveriges större energiföretag och erbjuder våra kunder en rad olika produkter och tjänster. Miljöpåverkan mellan dessa skiljer sig åt, men gemensamt är vår strävan mot mindre miljöpåverkan.

Vårt arbete för hållbar energi sker genom vår energistrategi, där vi har skapat fyra tydliga steg:

  • Minska den slutgiltiga energianvändningen
  • Minimera förlusterna i alla led
  • Ta tillvara på restprodukter och återvinn energi
  • Tillföra förnybar energi 

Minskningen av den slutgiltiga energianvändningen sker bland annat genom att vi själva minskar vår energikonsumtion samtidigt som vi erbjuder kunder energioptimeringar. De optimeringsförslag som gavs 2014 innebar energibesparingar motsvarande energiförbrukningen i 150 villor.

Vi arbetar ständigt på att minimera förlusterna i alla led, där en stor del av arbetet handlar om underhåll och tillsyn av våra el- och fjärrvärmenät. Vi har bland annat fotograferat hela vårt fjärrvärmenät med värmekameror för att hitta eventuella läckor och identifiera vilka rör som behöver bytas.

När det kommer till att ta tillvara på restprodukter och återvinna energi är vår fjärrvärme ett lysande exempel på vårt ambitiösa arbete. 96 % av värmen är återvunnen, där bland annat spillvärme från Kemira utgör en betydande del. Dessutom säljer vi fordonsgas, som innehåller en hög del biogas som har producerats från olika restprodukter, inklusive ditt utsorterade matavfall! 2015 utgjorde biogas 79 % av all såld fordonsgas. 

Att tillföra förnybar energi är ett viktigt steg mot en hållbar framtid. Vi bygger både vindkraftverk och solceller. Dessutom har vi kunder som själva producerar sin egen el och säljer överskottet till oss. 2014 matade dessa kunder ut el som motsvarar hushållselen för 62 villor.

I dagsläget får dessutom samtliga privatkunder 100 % förnybar el och våra företagskunder har möjlighet att välja det. Vi har också sedan 2014 valt att köpa in alla nätförluster som förnybar el

Utöver detta satsar vi även på elbilar, där både vår elbilspool och vårt dotterbolag Bee Charging Solutions (före detta Clever) spelar en stor roll. Vi äger Bee Charging Solutions tillsammans med Jämtkraft och Tekniska Verken i Linköping och företaget satsar på laddinfrastruktur, både centralt och längs med motorvägsnätet.

Vår satsning på stadsnätet är också en satsning för en hållbar framtid, där internet över fiber möjliggör att mycket arbete kan göras på distans. Detta minskar behovet av att resa, vilket är en stor miljövinst! Dessutom öppnar det upp för smarta hem och elnät, vilket i framtiden kommer innebära en mer effektiv energianvändning som är anpassad efter förnybar elproduktion.

 

El

Öresundskraft är ett elhandelsföretag och måste därför redovisa hur den el vi sålde föregående år producerades och vilken miljöpåverkan det innebär. Alla våra privatkunder har automatiskt förnybar el (till exempel vattenkraft) i sina avtal. Våra företagskunder kan välja förnybar ursprungsmärkt el eller så kallad nordisk residualmix.

I nordisk residualmix ingår el som producerats med såväl förnyabar som fossila bränslen, med kärnkraft och el som importerats. Ursprungsmärkt el (från exempelvis vattenkraft eller Bra Miljöval) som sålts till kunder som valt detta samt exporterad el räknas inte in i residualmixen. Se även Energimarknadsinspektionens hemsida.

En sammanräkning av våra kunders samlade miljöval och vår totala försäljning i Sverige visar hur den el vi sålde föregående år producerades.

Se diagram för privatkunder

Se diagram för företagskunder

 

Fjärrvärme

Produktion av fjärrvärme innebär en liten belastning på den lokala miljön. 
Fjärrvärmeverksamheten i Helsingborg och Ängelholm återvinner energi som annars skulle gå till spillo till exempel restvärme från industrier, restavfall från hushåll och industri samt andra restprodukter.

Vår fjärrvärme består av 95 % återvunnen energi.

Detta gör att en mycket liten andel fossila bränslen (olja, gas) används för fjärrvärmeproduktionen, vilket är bra för miljön.

Fjärrvärmens miljövärden

Uppdaterad den 4 februari 2019
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.