Miljöbild med hav
_16A6882.jpg

Information om behandlingen av personuppgifter vid registrering i CV-databas och arbetssökande på Öresundskraft

För oss är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv när du söker arbete hos oss. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.

Dina personuppgifter kommer bara att användas inom Öresundskraft AB (inkl. helägda dotterbolag) och av personer som arbetar med rekrytering. Öresundskraft AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.

Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål och avidentifierad statistik. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Öresundskraft AB:s berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen, och i vissa fall samtycke. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att raderas. Om du väljer att inte uppdatera dina uppgifter i CV-databasen kommer dina uppgifter att raderas med automatik efter 6 månaders inaktivitet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår HR-avdelning.

Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen:

De uppgifter du själv fyller i på webbplatsen, ditt CV och ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss såsom betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester om du är med i en rekryteringsprocess, gallringen gäller även dessa uppgifter.

Personuppgifterna kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som sköter driften av datasystemen.

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller rekryteringsdatabasen kan du vända dig till vår HR-avdelning eller vårt dataskyddsombud Annika Runert. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i Öresundskraft AB s rekryteringsdatabas. Information om hur du går tillväga finns på vår hemsida under oresundskraft.se/GDPR. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem.