20180821 externt räddaskånes 78 (1)
20180821 externt räddaskånes 78 (2)

Gör skillnad på riktigt med volontärarbete

Engagera dig i läxhjälp, kultur- och idrotts-evenemang eller bli mentor åt en ung vuxen. Det är bara några exempel på hur du som anställd på Öresundskraft kan engagera dig i samhällsengagemang.

Alla våra medarbetare har möjlighet att lägga 17 timmar av sin betalda arbetstid på volontärarbete per år. Detta görs bland annat i samarbete med Helsingborgs stads volontärcenter och Drivkraft. #tillsammansför17

Vi sysslar med samhällsengagemang för att göra en positiv påverkan på människor och miljö, där vi är verksamma. Det handlar om att vara den ”goda grannen” och att vara ett så hållbart företag som möjligt. Förutom att bidra till en bättre värld vill vi att detta ska bidra till att medarbetare ska känna sig engagerade och stolta över Öresundskraft som arbetsplats. För visst känns det rätt att gå hem från sitt jobb och känna att man bidrar till något viktigt på riktigt?

Vårt samhällsengagemang prioriterar:

  • Barn och ungdomar
  • Utbildning
  • Energi, naturresurser, klimatförändring
  • Möjligheter för den digitala infrastrukturen att användas för sociala innovation.
  • Ökad vuxennärvaro – minska olika slags utanförskap och verka för inkludering i arbetslivet.

Grunden till dessa punkter är FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Vi har speciellt fokus på mål 17 (genomförande och partnerskap), mål 11 (hållbara städer och samhällen), i kombination med mål 3 (god hälsa och välbefinnande) samt mål 5 (jämställdhet).

Läs mer om Öresundskrafts Samhällsengagemang här.