Miljöbild med hav och skog
Miljöbild med hav och skog

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar är de krav som Öresundskraft ställer på kunden och anläggningen där fjärrvärme ska installeras.

Observera att Öresundskraft alltid ska kontaktas vid nyanslutning till fjärrvärmenätet samt vid byte eller ombyggnad av fjärrvärmecentralen.

Anvisningarna nedan är anpassade efter branschorganisationen Svensk Fjärrvärmes riktlinjer.

Installationsanvisningar för fjärrvärme. Lokala bestämmelser vid nyexploatering eller konvertering. Gäller fr o m 2015-09-01.

Installationsanvisningar för fjärrvärme. Lokala bestämmelser vid byte eller ombyggnader. Gäller fr o m 2015-09-01.

Energiföretagen Sveriges tekniska bestämmelser F:101

Anmälan om mätarhantering- och besiktning

Följande gäller i korthet

För våra fjärrvärmekunder gäller ett leveransavtal kring fjärrvärmen och anläggningen i fastigheten. Leveransen regleras genom Allmänna avtalsvillkor.

Arbeten på fjärrvärmeanläggning och tillhörande system ska utföras enligt bestämmelserna i avtalsvillkoren och Öresundskrafts installationsanvisningar.

  • Anlita alltid en installatör som följer Öresundskrafts Installationsanvisningar för fjärrvärme enligt ovan.
  • Inkoppling till ledningsnätet för fjärrvärme får endast utföras efter Öresundskrafts medgivande.
  • Din del av fjärrvärmesystemet får endast tas i bruk efter det besiktigats och godkänts av Öresundskraft.
  • Beställning av mätarhantering och besiktning görs av kund alt installatör genom formulär "mätarhantering och besiktning". Anmälan ska vara oss tillhanda senast 14:30, 7 dagar innan önskad installation. Du kan också anmäla genom att kontakta vår kundservice på telefon 042-490 32 00.
  • Du som fastighetsägare är ansvarig för att installationen utförs enligt våra ansvisningar. Skulle inte installationen godkännas vid besiktning, kan vi tvingas avbryta leveransen.

Ett sätt att garantera er en rätt hantering är att ta kontakt med oss på Öresundskraft. Vi åtar oss såväl installation av undercentral för fjärrvärme som värmeväxlarbyten och har erkänt duktig personal som kan hjälpa er med allt inom fjärrvärme.
 
Fjärrvärmesystemet står under stort tryck och håller hög temperatur. Därför är det ur säkerhetssynpunkt viktigt att anläggningen svarar mot gällande krav innan den tas i drift.

Öresundskraft Företagsmarknad AB