Vindkraftverk i solnedgång
Vindkraftverk i solnedgång

Allmänna avtalsvillkor för elnät

Från och med 1 juli 2015 gäller nya allmänna avtalsvillkor för överföring (nät) av el. Avtalsvillkoren är utarbetade av branschorganisationen Svensk Energi.

Är ert företag elnätskund hos Öresundskraft gäller nedanstående villkor:

Lågspänning

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet, lågspänning).

Nät 2012 N, reviderad 2015

Nät 2012 N reviderad eng

Tillägg Nät 2012 N reviderad

Högspänning

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänninganläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar (näringsverksamhet, högspänning).

Nät 2012 H, reviderad 2015

Nät 2012 H reviderad eng

Tillägg Nät 2012 N reviderad

Kompletterade avtalsvillkor till anslutning och elnätsavtal

För anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från högspänningsanläggningar har antingen ett kombinerat skriftligt individuellt avtal mellan Öresundskraft AB ("Nätägaren) och kunden rörande anslutningen av anläggningen till elnätet samt överföringen av el ("Elnätsavtalet") tecknats, eller kan anslutningen av anläggningen till elnätet respektive överföringen av el även ha avtalats genom två separata avtal mellan parterna, dvs ett anslutningsavtal och ett överföringsavtal ("Elnätsavtalet"). Dessa "Kompletterande avtalsvillkor för högspänningsanläggningar" ingår som en bilaga till det tecknade "Avtalet".

Kompletterande avtalsvillkor högspänning