El för framtiden

Elhandelssystemet är väldigt komplicerat men du kan vara helt säker på att vi på Öresundskraft gör allt vi kan för att omställningen till fossilfri el ska gå så snabbt som möjligt. Du kan hjälpa till genom att vara eller bli kund hos oss!

Klart du ska ha el från oss!

Du kan köpa el av oss oavsett var i Sverige ditt företag finns. Vi är en komplett energiaktör och tar gärna fram ett förslag som passar just för din verksamhet.

Våra elavtal för företagskunder över 100 000 kWh/år

Viktig information om våra priser

Elens ursprung, Bra miljöval och lagen om Elcertifikat

Öresundskraft Marknad AB