Öresundskrafts fjärrvärmepriser

Förutom att vara ett mycket bra uppvärmningsalternativ för våra fastigheter har fjärrvärme en mycket konkurrenskraftig och stabil prissättning.

Fjärrvärme är ett tryggt, prisvärt och klimatbriljant sätt att värma upp sitt hus på. I en tid av ovanligt höga elpriser sparar fjärrvärmen dig dessutom en hel del pengar och det tycker vi är riktigt bra! Sedan 2012 har fjärrvärmepriset i genomsnitt ökat med någon procent per år, men nu blir det officiellt att vi inte kommer att höja priset under 2022.

 

Fjärrvärmepriser i Helsingborg och Ängelholm

Vi tillämpar säsongspriser på vår fjärrvärme eftersom vi behöver hushålla så mycket som möjligt med de energiresurser vi har. Det är helt enkelt ett viktigt ställningstagande och ett effektivt sätt att inspirera alla våra användare till att energieffektivisera! Praktiskt innebär detta att vi har tre olika säsongspriser: sommar, vår/höst och vinter. Priset är lägre under årets varmare månader och blir högre när det är kallt.


Fjärrvärme normalprislista konsument

Gäller 1/1 - 31/12 2022

Fjärrvärmepriset för konsument består av en Fast del och Energidel med tre säsongspriser.


Helsingborg konsument

FAST DEL

Fast del kr/år inkl. moms Fast del kr/år exkl. moms
3555 2844

ENERGIDEL

Säsong Energipris öre/kWh inkl. moms Energipris öre/kWh exkl. moms
Vinter (Jan-Mars, Nov-Dec) 90,71 72,57
Vår / Höst (April-Maj, Sept-okt) 50,74 40,59
Sommar (Juni-Aug) 12,63 10,10


Ängelholm konsument


FAST DEL

Fast del kr/år inkl. moms Fast del kr/år exkl. moms
3555 2844

ENERGIDEL

Säsong Energipris öre/kWh inkl. moms Energipris öre/kWh exkl. moms
Vinter (Jan-Mars, Nov-Dec) 90,30 72,24
Vår / Höst (April-Maj, Sept-okt) 50,23 40,18
Sommar (Juni-Aug) 18,39 14,71


Gruppanslutna Småhus (Pålsjö Östra och Vindelälven)

Fast pris kr/år inkl. moms Effektpris kr/kW inkl. moms Energipris öre/kWh inkl. moms Varmvatten kr/m3 inkl. moms
2394 264,95 66,38 46,75


Helsingborg Konsument - Lägenhet


FAST DEL

Fast del kr/år inkl. moms Fast del kr/år exkl. moms
1795 1436

ENERGIDEL

Säsong Energipris öre/kWh inkl. moms Energipris öre/kWh exkl. moms
Vinter (Jan-Mars, Nov-Dec) 90,71 72,57
Vår / Höst (April-Maj, Sept-okt) 50,74 40,59
Sommar (Juni-Aug) 12,63 10,10

 


Prisåtagande konsument Helsingborg och Ängelholm


År 2022 År 2023 År 2024
0% Max 2% Max 2%

Öresundskraft har i enlighet med Prisdialogen beskrivit fjärrvärmens kostnadsutveckling och konkurrenskraft i förhållande till alternativen och ägardirektiven. Detta ligger till grund för Prisåtagande 2021-2024 för fjärrvärme konsumenter i Helsingborg och Ängelholm.


Avtalsvillkor och prisbestämmelser fjärrvärme

Läs våra avtalsvillkor här

Prisbestämmelser konsument Helsingborg och Ängelholm

Prisbestämmelser gruppanslutna småhus Pålsjö Östra

Prisbestämmelser gruppanslutna småhus Vindeälven

Prisbestämmelser lägenhet Helsingborg


Prislistor år 2021

Helsingborg

Ängelholm

Helsingborg - Gruppanslutna Pålsjö Östra

Helsingborg - Gruppanslutna Vindelälven

Helsingborg - Lägenhet

Prislistor tidigare år


Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss, vi vill gärna prata med dig!