Upplysta lampor i en park
Upplysta lampor i en park

Bra Miljöval

Vad innebär tillvalet Bra Miljöval?

När du tecknar ett elavtal med Öresundskraft garanterar vi att du får el från förnybara energikällor. Vill du vara extra miljöklok kan du köpa till Bra Miljöval som är Naturskyddsföreningens märkning.

Vad är skillnaden på förnybar el och el märkt med Bra Miljöval?

El märkt med Bra Miljöval kommer från godkända anläggningar som lever upp till strikta miljökrav. Varje år kontrollerar revisorer samt Bra Miljöval hos Naturskyddsföreningen att elbolagen som är licenstagare lever upp till miljökraven. Med el märkt Bra Miljöval får du el som tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.

Rörligt pris tillval Bra Mijöval

Priset för Bra Miljöval är rörligt och kan komma revideras under pågående avtalsperiod då det styrs av utbud och efterfrågan.

Öre/kWh inklusive moms

Månad år 2021
September 2,50
Öresundskraft Marknad AB