Det här säger lagen om energideklarationer - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Det här säger lagen om energideklarationer

Den nya Lagen om energideklarationer har som syfte att främja effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.
 
Enligt denna lag ska alla småhus som säljs energideklareras från och med den 1 januari 2009. En energideklaration ska finnas köparen tillhanda vid försäljningstidpunkten, d.v.s vid upprättande av köpekontraktet.
 
Om det vid försäljningstidpunkten inte finns en energideklaration har köparen rätt att låta utföra en på säljarens bekostnad, senast sex månader efter sitt tillträde byggnaden.
 
En energideklaration är giltig i 10 år.

En energideklaration innehåller:

  • En beskrivning av byggnadens energiprestanda, d.v.s hur mycket energi villan använder per kvm och år
  • Referensvärden som gör det möjligt att bedöma byggnadens energiprestanda och att jämföra med andra likartade byggnader
  • Uppgifter om radonmätning har utförts i byggnaden
  • Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda

Energiförbrukningen kan se väldigt olika ut beroende på vem som bor i villan. Vid energideklration av villor fastställs därför husets energiprestanda med utgångspunkt i byggnadens tekniska egenskaper och en normal användning av byggnaden.

Oberoende expert

En energideklaration får endast upprättas av en certifierad energiexpert. Den certifierade energiexperten ska ha särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader och vara certifierad enligt Boverkets föreskrifter.

Uppdaterad den 31 oktober 2017
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.