Fjärrvärme Guld - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Fjärrvärme Guld

Vi på Öresundskraft är stolta över vår fantastiska fjärrvärme, där hela 95 % av energin är återvunnen. För Er som vill göra ännu mer för miljön har vi även ett miljötillägg som vi kallar Fjärrvärme Guld.

Tillägget innebär att vi kan öka intensiteten i vårt miljöarbete kopplat till vår fjärrvärme. För 2 öre/kWh förbinder vi oss till att investera upp till 100 % av intäkterna i följande:

  • Investeringar och åtgärder för att minska användningen av fossila bränslen, minska plasten i avfallet och bättre kunna nyttja den aska som uppstår
  • Klimatkompensation för direkta och indirekta utsläpp, i form av kolkrediter i CDM Registry
  • Utredningar, information och utbildningar för att minska miljöpåverkan från vår fjärrvärme

Den fjärrvärme som levereras har samma ursprung som resten av fjärrvärmen i systemet, men genom att köpa Fjärrvärme Guld bidrar du till en långsiktig sänkning av utsläppen kopplade till fjärrvärmeproduktion. Samtidigt klimatkompenseras utsläpp motsvarande din användning, vilket innebär minskade globala koldioxidutsläpp. 

Klimatkompensation

Inom ramen för Kyotoprotokollet 1997 skapades en mekanism för ren utveckling (s.k. CDM, Clean Development Mechanism). Syftet med CDM är att industriländer ekonomiskt ska stödja klimat- och energiprojekt i utvecklingsländer och samtidigt bidra med hållbar utveckling och i gengäld tillgodoräkna sig utsläppsminskningar. CDM stödjer inte investeringar som ändå skulle utföras. CDM projekt granskas, godkänns och kontrolleras av FNs CDM styrelse (UN executive board for Clean Development Mechanism) samt utförs årligen. 1 CER (en utsläppsrätt) motsvarar en utsläppsminskning av CO2 med 1 ton

Läsning om utsläppsrätter (CER) och CDM på Energimyndighetens hemsida 

 

Utveckling av kriterierna för Fjärrvärme Guld 

Vi på Öresundskraft strävar alltid efter att minska vårt, och våra kunders, avtryck på miljön och klimatet. Vi har därför valt att vid behov uppdatera våra kriterier för Fjärrvärme Guld, för att vi alltid ska kunna hitta de bästa lösningarna för en minskad klimatpåverkan och en hållbar framtid. Det tycker vi är Energi för en bättre värld. Om vi gör betydande ändringar i kriterierna kommer alla kunder informeras om detta i god tid.

Produkten är utvecklad i samarbete med några av våra större fjärrvärme kunder och lanserades för första gången 2013 och uppdaterades 2016.

Vill du veta mer eller teckna dig för Fjärrvärme Guld kontakta våra säljare.

 

pdf-ikon Utvärderingsrapport 2017

pdf-ikon Kriterier för Fjärrvärme Guld  

 

Uppdaterad den 8 augusti 2018
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.