Minskade uppvärmningskostnader med värmepump

Värms ditt hus upp direkt via el idag? Många som värmer sitt hus med el kompletterar eller byter uppvärmningssystem. Anledningen är ofta höga elkostnader eller osäkerhet kring framtida elpriser.

Varför är värmepump bra?

Spara pengar

Med en värmepump kan du minska din elåtgång markant och elräkningen blir mindre. 

Miljöklokt

Att värma huset med en värmepump är snällt mot miljön. Du ersätter helt enkelt en del av energin du använder till uppvärmning med gratis förnyelsebar energi från naturen. Värmen i utomhusluften kommer ursprungligen från solen och förnyas hela tiden.

Enkelt 

En värmepump kräver inte mycket underhåll eller skötsel vilket betyder att du får mer tid till annat.

Hur fungerar en värmepump? 

Våra värmepumpar finns i tre olika typer:

Frånlufts-värmepump

En frånluftsvärmepump återvinner energi ur husets ventilationsluft och återför värmen till husets värmesystem. Du får en komplett lösning som ger dig värme, varmvatten,ventilation och värmeåtervinning i en och samma enhet.

Luft/Vatten-värmepump

En luft/vatten-värmepump hämtar energi från utomhusluften som i sin tur har värmts upp av solen. Energin omvandlas till värme som överförs till husets element eller golvvärme. Även varmvattnet i vattenkranen produceras av en luft/vatten-värmepump. Varmvattnet lagras i värmepumpens varmvattenberedare, vilket innebär att varmvatten alltid finns redo när du behöver det. 

Luft/Luft-värmepump

Luft/Luft-värmepumpar omvandlar energin i utomhusluften till värme. Värmen sprids i huset via en fläkt. 

Rot-avdrag

Du vet väl att du kan nyttja ROT-avdraget vid installation av luft/värmepump. ROT-avdraget innebär att du som privatperson får göra skatteavdrag motsvarande 30 % av arbetskostnaden. Vi sköter så klart ansökan.

Öresundskraft Marknad AB