Fjärrvärme -det flytande gröna guldet

Tryggt, prisvärt och klimatbriljant! Hälften av alla svenska villaägare har inte fel, fjärrvärme är faktiskt den bästa uppvärmningsformen för hus och fastigheter.

Vad är fjärrvärme? Och varför är det så fantastiskt?

Den kortaste förklaringen till varför fjärrvärme är det bästa sättet att värma upp fastigheter är att vi på det här sättet tar tillvara på den värdefulla, hållbara och lokalt producerade värme som uppstår när vi energiåtervinner vårt skräp –snarare än att låta den spolas ut till havs eller bilda gigantiska sopberg. Vår fjärrvärme kommer från nästan 100% återvunnen eller förnybar energi och samtidigt som vi producerar den, producerar vi också el!

Istället för att alla byggnader har sina egna, enskilda uppvärmningssystem är fjärrvärme ett superenergieffektivt, gemensamt och ytterst stabilt system som gott och väl räcker till för att hålla alla anslutna byggnader i vår region härligt tempererade med varmvatten i kranarna som aldrig tar slut.

Fjärrvärme är alltså ett klimatbriljant och väldigt leveranssäkert system med stabil prissättning som jämfört med andra alternativ, kräver lite underhåll av dig som användare. Och det gillar vi!

Fjärrvärmens förträffliga fördelar

Tryggt
Oavsett vilket väder, kan du alltid lita på din fjärrvärmeleverans. Välj bara hur varmt du vill ha det hemma, sen sköter anläggningen själv resten, dygnet runt, året om! Och det finns alltid varmvatten så att det räcker till alla i huset.

Prisvärt
Fjärrvärme har ett stabilt och mycket konkurrenskraftigt pris om man jämför med andra uppvärmningsformer såsom el där priserna är väldigt oförutsägbara. Dessutom är underhållskostnaderna mycket låga. Här kan du kolla in våra fjärrvärmepriser!

Klimatbriljant
Du värmer ditt hus med lokalt och hållbart producerad värme från återvunnen energi samtidigt som du bidrar till vår hållbara och lokala elproduktion. Du gör alltså en superviktig insats för att vi ska kunna minska vårt samhälles beroende av fossila bränslen t ex naturgas och olja.

Fjärrvärme –så funkar det!

Okej, så vi har massor av skräp som måste hanteras, eller hur? I vår region löser vi det med en riktigt grym och komplett källsortering. Det som inte kan materialåtervinnas löser vi med hjälp av värmeverket Åkerslund i Ängelholm och kraftvärmeverket Filborna i Helsingborg. Dessa verk är hjärtanen i våra fjärrvärmesystem. Fjärrvärmesystemen är slutna kretslopp, som ett blodomlopp ungefär. Så här funkar det!

1. Fjärrvärmevattnet hettas upp i avfallshanteringsprocessen på respektive verk och pumpas sedan ut i vårt 72 mil långa fjärrvärmenät hem till alla våra användare.

2. I varje ansluten fastighet sitter en fjärrvärmecentral som överför värmen från fjärrvärmesystemet till husets eget vattenburna värmesystem. Det betyder alltså att det inte är fjärrvärmevattnet som går ut i dina element och kranar. Eftersom det här är ett slutet kretslopp får du på det här sättet obegränsad tillgång till det varmvatten du behöver för att värma upp ditt hus, för att kunna duscha, diska osv.

3. Efter ett snabbt besök hemma hos dig pumpas det avkylda fjärrvärmevattnet tillbaka till verket där det värms upp på nytt. På sin väg tillbaka gör fjärrvärmevattnet lite extra nytta på ställen där det finns installerad markvärme –som gräsmattan på Olympia till exempel. Det betyder att vi kan hålla kritiska ytor såsom trottoarer och gångstråk fria från is på vintern. Coolt, eller hur?

Detta består vår fjärrvärme av

80% av vår fjärrvärme består av återvunnen energi från spillvärme, avloppsvatten och restavfall. Resten produceras av förnybara biobränslen och en smula el.

Spillvärmen återvinns från industriföretag i nordvästra Skåne, av värme som alltså annars inte hade använts. Vi återvinner faktiskt till och med värmen från vårt renade kommunala avloppsvatten innan det spolas ut i sundet –så visst kan du kan fortsätta att ta härliga duschar med gott samvete, men tänk alltid på att använda våra resurser utan att slösa!

En stor del av värmen kommer också från vårt restavfall, alltså det som blir kvar när du har sorterat ut metall, glas, tidningspapper, organiskt avfall och annat.

För att summera betyder detta att över 99% av fjärrvärmen i Helsingborg och Ängelholm består av återvunnen och förnybar energi. Det är bra! Men vi är inte nöjda förrän vi når 100%.

Nyfiken på hur våra fjärrvärmenät ser ut? Kolla dessa kartor över vår underjordiska miljörörelse i Helsingborg och Ängelholm.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss, vi vill gärna prata med dig!