Serviceavtal för din fjärrvärmecentral

Vill du vara säker på att din värmeväxlare fungerar optimalt och håller så länge som möjligt? Vi med! Efter ett halvt sekel kan vi en hel del -låt oss hjälpa dig!

Låt oss ta hand om din fjärrvärmeanläggning så funkar den bättre och håller längre

Föredrar du frukost i ett varmt och mysigt hus med varma duschar framför kalla? Vi också! Teckna ett serviceavtal för din fjärrvärmeanläggning nu så slipper du frysa om olyckan är framme.

Det finns många fördelar med fjärrvärme, det är till exempel leveranssäkert, klimatbriljant och kräver inte så mycket av dig som villaägare. Men om fjärrvärmeanläggningen slutar fungera och du står utan värme, är det rätt skönt att kunna be om hjälp och få den - snabbt och till reducerat pris.

Vårt serviceavtal ger dig framförallt trygghet

Du slipper fundera på service, tillsyn och kontroll av din fjärrvärmeanläggning och du får en mer driftsäker och ekonomisk uppvärmning med minskad risk för otrevliga överraskningar.

Klart du ska ha vårt serviceavtal! Kolla bara vad som ingår:

 • Tillgång till vår serviceberedskap alla dagar, året runt –till reducerat pris.
 • Självriskeliminering upp till 2000 kr på skador som uppstår på grund av fel i värmesystemet.
 • Fördelaktiga priser på fastpristjänster, reservdelar, timpris och jourtryckning (se prislista reparationer längre ner på sidan).
 • Du prioriteras vid bokning av felavhjälpning, måndag-fredag 07:00-15:30.
 • Servicebesök och optimering av din anläggning vartannat år där vi genom okulär besiktning av din fjärrvärmecentral genomför:
  • Funktionskontroll av reglerutrustning inklusive ventiler. Mindre justeringar vid behov.
  • Kontroll av pumpar.
  • Kontroll av statiskt tryck i värmesystemet.
  • Kontroll av temperatur på fjärrvärme tilloppsledning, returledning samt varmvatten.
  • Kontroll av offeranod om sådan finns.
  • Efter besöket får du ett besiktningskontroll och eventuella åtgärdsförslag.

Läs mer här

Avtalsvillkor serviceavtal villa fjärrvärme

Prislista reparationer

Skadeanmälan

Avtalsvillkor för dig som har Villa Garanti, Villa Enkel, Tillsyn Villa 2 år eller Tillsyn Villa 1 år