Elens ursprung

Som elhandelskund hos oss kan du vara säker på –och riktigt stolt över att du stöttar vårt viktiga hållbarhetsarbete. Tillsammans ser vi till att nå klimatmålen så snabbt och resurseffektivt som möjligt! På de här sidorna kan du läsa mer om din el kommer ifrån och varför det är så himla viktigt att veta det.

Den kortaste versionen
Elsystemet som all vår el kommer från består av både fossil ful-el och förnybar fin-el. Precis som att det inte går att sila vattnet ur ett glas jordgubbssaft kan man inte heller separera fin-elen från ful-elen. Det betyder att elen du får i uttaget kan vara både ful och fin, oavsett om du har ett "grönt" elavtal eller inte. Du som har ett 100% fossilfritt elavtal kan alltid vara helt säker på att det tillverkas fin-el motsvarande din årsförbrukning.

Var kommer din el ifrån?

Trots att el är en av de allra viktigaste pusselbitarna i lösningen på klimatutmaningarna är det väldigt lätt att ta den för given -för den är ju liksom alltid där när en behöver, eller hur?

Men hur elmänbildad är du egentligen? 

På den här sidan reder vi ut allt du behöver veta för att kunna fatta hållbara och klimatmedvetna val för din elanvändning och för vår gemensamma framtid. 

Tre riktigt viktiga saker du behöver veta om elhandeln och elens ursprung:

  1. All el som finns i vårt elnät kommer från olika produktionsanläggningar. Det betyder att all el från solceller, kol-, olje-, vind-, vatten- och kärnkraftverk går rakt in i samma system och blandas samman –som potatis, morot och lök i en härlig pytt i panna ungefär. Vid varje givet tillfälle är det omständigheter som väder, vind och efterfrågan som avgör hur mycket fossil ful-el och förnybar fin-el som kommer ur ditt eluttag.
  1. En ursprungsgaranti (UG) är ett digitalt certifikat (som en aktie ungefär) som skapas för elen som produceras för att du ska vara garanterad att motsvarande mängd el som du använder under ett år produceras på det sätt som ditt elavtal anger. Så, om du har ett elavtal från oss på Öresundskraft kan du till exempel vara helt säker på att det produceras 100% förnybar el motsvarande den mängden el du använder.
  1. Handeln med UG är helt fristående från själva elhandeln och syftar bara till att garantera kunderna att det produceras motsvarande mängd el av det slag som anges i elavtalet. Vi som elhandlare är skyldiga att på fakturan redovisa ursprunget för all el vi sålt både till privatkunder och företag. Därför finns det två diagram på din faktura, ett som visar ursprunget för den el du har i ditt avtal och en för all el vi sålt förra året. 

Det vi tycker är superviktigt att du känner till med detta är att vare sig vi som säljer- eller du som köper el har någon möjlighet att minska klimatpåverkan från elanvändningen bara genom att köpa UG från fin-el eftersom UG systemet inte är ett stödsystem och priset på UG är så lågt att det i sig inte stimulerar den superviktiga utbyggnaden av den förnybara fin-elsproduktionen som krävs för att vi ska kunna fasa ut den fossila ful-elen. Så, idag är handeln med UG i praktiken “bara” ett sätt att redovisa ursprunget på el.

Klicka här om du vill se var elen kommer ifrån i realtid!   

Okej, så vi kan alltså tyvärr inte förändra elproduktionen med hjälp av konsumentmakt –men vad kan du göra för att hjälpa till?

Använd el smart och sparsamt! Behöver du tips på hur? I vår app delar vi med oss av bra råd kring hur du kan försöka minska din elanvändning. Tänk till exempel på att stänga av apparater som drar mycket el och bara använda dem när de verkligen behövs. Hos energirådgivarna kan du få fler tips och råd om hur du kan minska din el- och energianvändning.

Bor du i villa? Då kan en solcellsanläggning vara en bra investering där du producerar egen förnyelsebara fin-el så fort solen lyser. På vår webb kan du lära dig mer om sol-el och även räkna på hur det skulle funka på ditt tak.

Bli elkund hos oss på Öresundskraft! Vi har riktigt bra planer för hur vi ska nå klimatmålen i vår fina region och därför kan du alltid vara helt säker på att du stöttar vårt viktiga hållbarhetsarbete om du är- eller blir kund hos oss. Tillsammans fixar vi det här!

Öresundskrafts elförsäljning 2020

Här nedanför redovisar vi ursprunget för den el vi sålde 2020. Redovisningen baseras på samtliga av våra kunders val att köpa ursprungsmärkt förnybar el alternativt det som kallas residualmix *. Produktionen av den el vi sålde 2020 medförde utsläpp av 130 g koldioxid och 0,00042 g kärnbränsleavfall per kWh.

Förnybart genom ursprungsgarantier 65%

Förnybart genom residualmix 3%

Kärnkraft genom residualmix 13%

Fossilt genom residualmix 19%

*Vad är residualmix?

Om du läst hela vägen hit vet du nu att all el från alla produktionsslag går in i samma system och att det är omöjligt att separera den fossila ful-elen från den förnybara fin-elen. Handeln med ursprungsgarantierna är helt skiljt från elsystemet och syftar bara till att garantera ursprunget på elen i ditt avtal.

Det blir tydligt vad vi menar när du tittar på tårtdiagrammet här nedan. Diagrammet illustrerar hur den nordiska elproduktionen såg ut 2018. Den svarta ovalen motsvarar de UG som köptes upp av elbolag och såldes till konsumenter som gjort aktiva val med sina elavtal. Residualmixen är allt det som hamnar utanför ovalen, det som “blir över” när man räknat av all elförbrukning för de kunder som gjort ett aktivt val sitt elavtal. Nu ser du att UG i sig inte alls stimulerar utbyggnaden av den förnybara fin-elsproduktionen, eller hur? 

Betyder det här att vi tycker att du ska strunta i att ha elavtal hos oss på Öresundskraft som erbjuder elavtal 100% förnybar el genom ursprungsgarantier? Självklart inte! Det är ett viktigt ställningstagande och ger en tydlig marknadssignal. Dessutom funkar det exakt likadant i alla elbolag, vi bara pratar om det på lite olika sätt. Genom att vara kund hos oss stöttar du vårt viktiga hållbarhetsarbete och tillsammans kan vi se till att nå klimatmålen så snabbt och resurseffektivt som möjligt. Och det tycker vi är grymt bra!

 Den nordiska residualmixen beräknas årligen av Energimarknadsinspektionen och är samma för alla elhandlare i Sverige.


Öresundskraft Marknad AB