Upplysta lampor i en park
Upplysta lampor i en park

Prishistorik

Prishistorik rörliga avtal

Här ser du våra historiska priser för rörliga avtal i elområde 4. Priserna varierar från månad till månad. Priset som anges inkluderar Öresundskrafts påslag för SmartEl, elcertifikatsavgift och SVK grundavgift. Årsavgift och moms tillkommer.

Pris öre/kWh

Månad 2019 2020 2021
Jan 67,76 32,88 57,77
Feb 59,16 24,72 63,40
Mar 52,19 22,12 52,90
Apr 48,68 19,66 49,12
Maj 44,79 19,80 55,55
Jun 35,95 32,39 80,90
Jul 45,87 30,59 77,01
Aug 47,96 48,86 93,41
Sep 45,34 44,07 132,14
Okt 52,13 34,69  
Nov 51,25 44,98  
Dec 43,74 45,42  

 


Prishistorik KompisEl och FörvaltadEl

Här ser du våra historiska priser för KompisEl och FörvaltadEl i elområde 4. Priserna varierar från månad till månad eftersom elen köps in vid olika tillfällen. Priset som anges inkluderar Öresundskrafts elcertifikatsavgift och SVK grundavgift. Årsavgift och moms tillkommer.

Pris öre/kWh

Månad 2019 2020 2021
Jan 67,76 33,80 55,80
Feb 59,16 23,80 61,70
Mar 52,17 21,10 52,90
Apr 48,70 18,30 49,00
Maj 44,80 18,80 55,40
Jun 35,93 29,80 80,70
Jul 45,90 28,00 76,80
Aug 47,90 46,50 93,20
Sep 45,30 42,30 131,20
Okt 52,10 32,92  
Nov 52,10 43,30  
Dec 43,70 43,75  

Öresundskraft Marknad AB