El för framtiden

Om vi ska klara omställningen från fossilfritt bränsle kommer vi behöva massor av lokalt och hållbart producerad fin-el. Vi vill gärna köpa det du själv inte använder, vi kan nämligen se till att den gör stor nytta!

Klart du ska vara mikroproducent hos oss på Öresundskraft!

Funderar du på, eller har du just skaffat solceller till ditt hus? Grattis, vad kul! Då bryr du dig säkert precis som vi, väldigt mycket om hållbart och lokalt producerad el. Om du har lite över vill vi gärna köpa den så att vi kan skicka in den i elnätet där den kommer att göra stor nytta!

Vad är en mikroproducent?

Om du har solceller på ditt tak som ibland producerar mer solel än du använder och du vill sälja den överskottselen räknas du som mikroproducent förutsatt att:

  • Din huvudsäkring är högst 63 A
  • Inmatningseffekten för din produktionsanläggning högst är 43,5 kW
  • Du köper mer el än du säljer utslaget över ett helt år

Sälj din överskottsel till oss!

Visste du att Helsingborgs stad bestämt att år 2035 ska 10% av all vår el komma från solenergi. Det är ett smart och ambitiöst mål som vi gärna vill göra allt vi kan för att bidra till. Tillsammans med dig fixar vi det –börja sälja din överskottsel till oss! Här hittar du våra olika avtal:

Så här säljer du din överskottsel till oss på Öresundskraft

1. Anslut din el -kontakta ditt elnätsbolag

För att du som mikroproducent ska kunna ansluta din elproduktion till elnätet, behöver du ett inmatningsabonnemang. Därför ska du börja med att kontakta ditt nätbolag –oss på Öresundskraft kanske? Så hjälper vi dig!

Abonnemanget bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller alla regler och krav.

2. Kolla att du uppfyller kraven nedan -de är en förutsättning för att vi ska kunna köpa din el

- Du framställer solel
- Du är fast ansluten till elnätet - det behöver inte vara Öresundskrafts nät.
- Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag.
- Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.

3. Bli elhandelskund hos Öresundskraft

Du behöver inte ha Öresundskraft som elnätsbolag för att sälja din el till oss, men för att sälja din överskottsproduktion till oss, behöver du vara elhandelskund hos Öresundskraft. Ring oss på 042-490 32 00 (mån–tors kl 8–16 och fre 9–16.) så hjälper vi dig.

4. Börja sälja din el -Nu är du är igång!

Öresundskraft Marknad AB