Upplysta lampor i en park
Upplysta lampor i en park

Lagen om elcertifikat

Syftet med elcertifikaten är att stimulera och öka andelen el som produceras med hjälp av förnybara energikällor, alltså sol, vind, vattenkraft, vågenergi, geotermi och biobränsle.

Den som producerar el med hjälp av någon av dessa förnybara energikällor tilldelas så kallades elcertifikat, som kan köpas och säljas på en konkurrensutsatt marknad. I princip alla elanvändare måste köpa in elcertifikat motsvarande en viss kvot av sin elanvändning.

Öresundskraft hanterar din kvotplikt

Enligt lagen ansvarar elhandelsföretaget för att hantera sina kunders elcertifikat. Det innebär att Öresundskraft sköter allt det praktiska med att deklarera alla kunders elanvändning till Energimyndigheten, köpa certifikat och se till att rätt antal elcertifikat finns på certifikatkontot en gång per år. För detta betalar du som kund en elcertifikatsavgift.

Priset på elcertifikaten

Elcertifikatsavgiften tillkommer på elpriset. I avgiften ingår kostnaden för inköp av elcertifikat samt våra administrativa kostnader. Varje elhandelsföretag sätter sin elcertifikatsavgift själv varför små skillnader kan förekomma mellan bolagen.

Öresundskraft Marknad AB