PoolEl Viken - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

PoolEl Viken

  • Viken-hamnen

Öresundskraft bjuder på den fasta årsavgiften motsvarande 389 kronor per år inklusive moms. 1167 kronor för hela avtalsperioden.

Elavtalet innebär ett flexibelt pris där elen köps in av våra portföljförvaltare. Genom att vi analyserar elmarknaden och binder fastpriset i andelar vid olika inköpstillfällen, utnyttjas marknadsrörelsernas upp- och nedgångar för att skapa ett riktigt bra elpris. Vid var tid gällande elcertifikatsavgift, energiskatt och moms tillkommer.

Under förutsättning att du har betalat din medlemsavgift till Vikens Kultur- och Byaförening åtar vi oss att leverera el till dig.

Om du redan är kund hos Öresundskraft och vill teckna PoolEl är det bara att fylla i formuläret nedan.

Om du idag köper el från ett annat elhandelsbolag och vill byta till PoolEl så gör du det här

Kunduppgifter

Anläggningsadress
 

Genom att trycka på teckna PoolEl godkänner du att Öresundskraft behandlar dina personuppgifter.

 

 

Villkor

  • Start sker när ditt nuvarande elavtal löper ut.

  • Avtalet löper till och med den 31 december 2019.

  • Avtalet kan inte omförhandlas eller brytas under pågående avtalsperiod annat än vid flytt.

  • Om avtalet inte sägs upp senast en månad före avtalsperiodens slut, förlängs det med det erbjudande du erhåller i god tid innan ditt gällande avtal löper ut.

  • Avtalet kan inte överföras till annan person eller anläggning.

  • Öresundskraft förbehåller sig rätten att bryta avtalet om medlemskap saknas i Vikens Kultur- och Byaförening. Avstämning sker regelbundet. Om avtalet bryts förlängs avtalet med rörligt elpris.

  • Fakturering sker i efterskott 12 ggr/år. Förfallodag infaller tidigast 15 dagar efter fakturadatum.

  • Utöver dessa villkor gäller vid varje tid gällande "Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el" till konsument. Dessa finns att läsa på oresundskraft.se/konsumentratt.Uppdaterad den 17 maj 2018
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.