img

Så jobbar vi för att säkerställa att vi erbjuder sjyssta produkter

Vi på Öresundskraft jobbar för en bättre värld. Därför är det helt självklart att det i samband med vår verksamhet inte får förekomma brott mot mänskliga rättigheter, internationellt vedertagna normer för miljöpåverkan eller korruption.

När det gäller solcellsbatterier och tillverkningen av dessa finns det tyvärr en förhöjd risk för att oegentligheter förekommer i leverantörsledet. För att säkerställa att tillverkning sker i enlighet med våra normer jobbar vi så här:

  • Vi ställer krav på att våra leverantörer av solcellsbatterier arbetar förebyggande, aktivt och strukturerat för att säkerställa att ovanstående oegentligheter inte förekommer i tillverknings- och leverantörskedjan.
  • Vi ställer krav på att våra leverantörer proaktivt ska presentera riskanalyser för potentiella oegentligheter i leverantörskedjan samt handlingsplaner för att motverka sådana.
  • Vi driver ett aktivt påverkansarbete kring dessa frågor genom dialog med branschförening och andra aktörer.
  • Vi kommunicerar transparent och proaktivt i dessa frågor.