img

Välkommen till vår stora solcellsguide!

Idag använder vi människor mer el än någonsin och mycket mer måste det bli om vi ska klara omställningen från fossilt bränsle till mer hållbara energikällor. Eftersom solceller är ett av de mest skonsamma sätten för vår miljö att producera el är en solcellsinvestering en superviktig insats för vår framtid! Dessutom är produktionen tyst och tack vare att den sker lokalt försvinner i princip ingenting i energiöverföringen. Bra va?

Här, i vår stora solcellsguide har vi samlat allt vi tror att du behöver kunna och veta om solceller. Och kanske lite till, som grädden på moset liksom. Om du har frågor eller funderingar är du alltid varmt välkommen att kontakta oss. Vi vill gärna prata med dig!

Varför borde du skaffa solceller? Är det lönsamt att investera i solceller? Vilka solceller är bäst? Nästan underhållsfri solcellsanläggning Hur funkar solceller egentligen? Solceller, vinter och snö

Varför borde du skaffa solceller?

Med solceller på taket kan du enkelt ta tillvara på naturens egen energi och omvandla den till användbar el till din verksamhet. Solcellsanläggningen installeras enkelt på ett par dagar, har en lång livstid (runt 30 år), kräver minimalt med underhåll och kan faktiskt höja värdet på din fastighet. Dessutom har de en väldigt liten miljöpåverkan under tiden de sitter på ditt tak och producerar el. Driften är tyst och ger inte upphov till några utsläpp. Tack vare att vi använder ett befintligt underlag, alltså ditt tak, behöver vi inte utnyttja mer mark för att producera elen. Det som är riktigt bra är att elproduktionen och elanvändning sker nära varandra, vilket minskar överföringsförluster i elnäten.

Målsättningar för solceller i Sverige

I juni 2016 kom riksdagen överens om en långsiktig plan för den svenska energipolitiken, den så kallade energiöverenskommelsen. Det finns inget specifikt mål för hur mycket solel som ska produceras i Sverige, men målsättningen är att vi ska ha 100 % förnybar elproduktion år 2040. Eftersom solenergi är en förnybar energi, bidrar du till att målet kan nås genom att investera i solceller.

Lågt underhåll

När solcellerna väl är installerade kräver de väldigt lite underhåll- eller reparationsarbete, utan ligger mest där, pryder ditt tak, producerar el och förbättrar klimatet som bara den. Det finns helt enkelt inte jättemånga små beståndsdelar eller annat som kan gå sönder. Ett bevis på detta är att vi har möjlighet att lämna 10 års produktgaranti och hela 25 års effektgaranti.

Tänk på att en garanti faktiskt bara är så trygg och stabil som företaget. Vi på Öresundskraft har funnits här i mer än 160 år och kommer att finnas här för dig långt efter att alla garantier löpt ut.

Här kan du läsa mer om våra produkter och garantier.

Är det lönsamt att investera i solceller?

Lägre energikostnader med solceller

Eftersom du producerar din egen el minskar du andelen du behöver köpa in. Det betyder att du blir mindre känslig för prisökningar på elmarknaden.

Sälj din överskottsel

När solcellerna producerar mer el än vad som för tillfället används i byggnaden så matas elen in på det allmänna elnätet och du får betalt. Det tycker vi är riktigt bra! *Läs mer om Öresundskrafts ersättning för solcellernas överskottsproduktion.

*Läs mer om Öresundskrafts ersättning för solcellernas överskottsproduktion.

Ersättning för dig som köper en solcellsanläggning från oss och är elhandelskund hos Öresundskraft

 • Spotpris per timme i respektive elområde med ett ytterligare påslag om 10 öre

Ersättning för dig som inte köpt din solcellsanläggning från Öresundskraft men är elhandelskund hos oss

 • Spotpris per timme i respektive elområde

Skattereduktion för överskottsel från solceller

Från och med den första 1 januari 2015 går det att få skattereduktion på överskottselen från dina solceller som matas in till det allmänna elnätet. Skattereduktionen uppgår till 60 öre per kWh som matas in till elnätet.

Solskensränta – bättre ränta med solceller än hos banken

Det är faktiskt bättre att ha pengarna fastskruvade på taket än i ett konto på banken. Med solceller kan du nämligen få en årlig ränteavkastning på mellan 6-8%. Alltså en ganska mycket bättre ränta än på banken.

Investeringsbidrag till solceller

Det finns ett förslag om statligt bidrag för installationer av solceller som ansluts till elnätet. Beslut om detta väntas i slutet av 2020 och kommer att gälla från 210101. Investeringsbidraget kommer då täcka upp till 10% av investeringskostnaden hos din solcellsanläggning. "Jaha, vad betyder investeringskostnad?" tänker du nu. Jo, det betyder totalsumman av kostnaderna för både solpaneler och installation. Stödet gäller privatpersoner, företag och offentliga organisationer. Du kan söka stödet digitalt hos Boverket.

IMD – riktigt smart lösning för flerbostadshus

Vi på Öresundskraft har många års erfarenhet av att implementera lösningar för individuell mätning och debitering i flerfamiljshus. Genom att slå ihop alla boendes abonnemang till ett gemensamt kan ni utnyttja solcellsinstallationen bättre, vilket ökar avkastningen. Du kanske till och med kan bygga en större solcellsanläggning och göra en ännu bättre affär för de boende, ditt pengar-jag-hellre-lägger-på-annat-konto och för miljön!

Vilka solceller är bäst?

Det finns egentligen inget enkelt svar på vilket alternativt som är bäst, det beror på vilka personliga förutsättningar och behov du har. Men vi förstår, solceller är en stor investering och då vill man naturligtvis ha det bästa! Här kommer en liten förklaring som vi hoppas ska kunna hjälpa dig! Glöm inte att du alltid är välkommen att kontakta oss om du har frågor!

De vanligaste solcellstyperna som finns på marknaden idag är mono- och polykristallina solceller. Det finns även de mer ovanliga tunnfilmssolceller. Solcellstyperna skiljer sig åt vad gäller utseende, böjbarhet, verkningsgrad samt pris.

Monokristallin innebär att cellen består av en ensam kiselcell. Trots att de är lite dyrare än polykristallina solceller, har vi valt att jobba med monokristallina solceller eftersom de är prisvärda och levererar en högre effektgrad än polykristallina.

Certifierade solceller

Våra solceller är IEC 61215 certifierade. Det betyder att man har testat hur pass väl panelerna står sig mot extrema klimat och man har även testat sånt som livslängd, energiavkastning, hållbarhet och miljönytta.

Produkt- och prestandagaranti på solceller och växelriktare

Precis som med allt annat slits solceller och blir mindre effektiva med åren. Vi erbjuder en produktgaranti på minst 10 år och en effektgaranti på 25 år. Effektgaranti betyder att producenterna garanterar att solcellspanelerna ska generera en viss procent av effekten efter tjugofem år – oftast inte lägre än 80%. För våra växelriktare erbjuder vi en garantitid från 10 år. De är även CE-märkta vilket betyder att de uppfyller EU:s hälso- och säkerhetskrav.

Hur påverkar solceller miljön?

Är solceller bra för miljön? Det korta svaret är –ja. Det är absolut miljösmart att använda el och energi från solceller. Men hur då? Och sliter inte produktionen av solceller på miljön? Här följer förklaringen.

Solcellernas miljöpåverkan är störst vid tillverkningen

Det beror på att de ofta innehåller material som kräver mycket energi att framställa. Därför har det stor betydelse var de framställts och vilken energi som använts vid tillverkningen när solcellers miljöpåverkan ska beräknas.

Över hälften av all världens produktion av solcellsmoduler, däribland våra, sker idag i Kina. Eftersom bland annat kol används i deras energisystem innebär tillverkningen av solceller en ökad klimatpåverkan. Samtidigt kan solceller bidra till att sänka användningen av fossil energi medan de är i drift genom att de producerar förnybar energi.

Solceller är bra för miljön i driften

Energiåterbetalningstiden, alltså den tid det tar för våra solceller att tjäna in den energi som gått åt under tillverkningsfasen, varierar idag oftast mellan omkring 1 till 4 år. Eftersom solcellernas livslängd oftast ligger runt 30 år, betyder det att du får många-många år av fossilfri el utan miljöpåverkan. Faktum är att om du jämför hela solcellsanläggningens livscykel, alltså från framtagning av material, till produktion, användning, och till återvinning av materialet, så har solcellerna betydligt lägre utsläpp än energislag som olja, gas och kol. Det tycker vi talar väldigt mycket för en solcellsinvestering.

Solenergi i Sverige påverkar hela Europa

Visste du att det svenska elnätet sitter ihop med resten av Europas elnät? Jo så är det faktiskt och vi går mer och mer mot vad man kallar för en integrerad europeisk elmarknad. Det betyder att ju mer solel vi kan exportera och sälja till andra länder desto mindre fossila bränslen blir det i systemen. När du investerar i solceller är du alltså med och minskar utsläppen för hela Europa. Coolt va?

Återvinning av solceller

Precis som tillverkningen är energikrävande så går det åt mycket energi för att återvinna solceller. Återvinningen kan också ge upphov till miljöskadliga utsläpp om den sker på ett felaktigt sätt, till exempel i länder som saknar lagstiftning för hantering av elektroniskt avfall.

Nästan underhållsfri solcellsanläggning

När en solcellsanläggning är färdiginstallerad och överlämnad går ansvaret för att sköta om och underhålla anläggningen över till dig som anläggningsinnehavare. Oftast är solcellsanläggningar i stort sett självgående och arbetsinsatsen som krävs av dig är väldigt liten. Du bör dock själv, eller låta oss kontrollera anläggningen med jämna mellanrum så att den förblir säker och producerar som den ska. Kontakta bara oss om du vill veta mer om våra tjänster!

Du kan vara helt lugn, innan vi lämnar över ansvaret helt till dig kommer du att få en grundlig genomgång av hur anläggningen fungerar och hur du bör sköta om den. Beroende på hur stor anläggning du har kan kraven på hur du ska driva och underhålla anläggningen skilja sig åt något, men det går vi också igenom.

Hur fungerar solceller egentligen?

Det finns flera olika solcellstekniker för att omvandla solenergi till elektrisk ström. I detta fallet håller vi oss till hur kristallina kiselsolceller fungerar. Här kommer den korta versionen:

 • Kiselsolceller består av en tunn skiva kisel och har kontakter på både fram- och baksidan.
 • När solljus träffar solcellen polariseras den - framsidan blir positivt laddad och baksidan negativt laddad. Det bildas likström. Men eftersom våra tekniska prylar i hemmet är anpasssade efter växelström måste likströmmen omvandlas.
 • Likströmen skickas därför vidare till växelriktaren i ditt hus där den omvandlas till växelström.
 • Växelströmmen skickas till din elcentral och vidare till ditt eluttag.
 • Dina solceller fungerar så länge solen är framme. Det betyder att dina solceller alltså producerar el fast det är mulet eller solen är i moln. Att solceller inte skulle fungera bra i Sverige på grund av ett lägre antal soltimmar är alltså en myt. Visste du till exempel att södra Sverige har lika mycket solinstrålning som norra Tyskland, världens solcellstätaste land?

Solceller, vinter och snö

Ett system som enbart baseras på solkraft skulle kanske inte funka så bra i Sverige, åtminstone inte om man ser till hela ljusförhållandena för hela vårt avlånga land. Därmed skulle ett system som enbart baseras på solkraft kanske inte vara en bra idé i Sverige. Men för att tillgodose våra energibehov både nationellt och globalt behöver vi flera olika energislag. För varesig solel, bio-, vind eller vattenkraften kommer ensamt att kunna producera all den el som vi behöver framöver. Så frågan är därför inte om solel är det optimala elproduktionsslaget för svenska förhållanden, utan vilket bidrag det kan ge till energisystemet. Det fina med solel är ju faktiskt att den produceras även på vinterhalvåret.

På vintern, när solen står lägre blir ljusets infallsvinkel något sämre vilket såklart påverkar mängden solenergi din anläggning kan producera. Men faktiskt inte i så stor utsträckning som man kanske kan tro! För det behövs faktiskt inte särskilt starkt solljus för att solcellerna ska klara av att producera solenergi. Produktionsförlusten beror istället helt enkelt främst på att det är ett lägre antal soltimmar under vinterhalvåret. Och eftersom de lägre temperaturerna sänker solcellernas arbetstemperatur trivs solceller bättre i något svalare klimat.

Solceller är ett bra komplement till andra energislag

Så, även om det är lite mörkare slutar inte solcellerna att producera el, det blir bara lite mindre än på sommaren. Det finns ju dessutom ett större behov av el mitt på dagen, när solcellerna har möjlighet att producera el vilket är ytterligare ett bra argument för att skaffa solceller. Ett tillskott av solenergi skulle troligtvis sänka elpriserna mitt på dagen, vilket skulle vara bra för till exempel industrin som kräver ganska mycket energi. På så vis kan man förstå att solkraft är ett bra komplement till andra energislag som har effekttoppar vid andra årstider, exempelvis vindkraft som generellt sett ger mer effekt på vintern och oftare när det är molnigt.

Snön då?

Solceller behöver vara snöfria för att kunna generera solel men eftersom solcellerna alstrar värme när de är aktiva brukar mindre lager av snö och is smälta, framförallt om du, som vi, bor i mellersta eller södra delen av Sverige. Reflektionen från omkringliggande snötäcken brukar dessutom bidra till en högre solproduktion av solel.

Så går det till att skaffa solceller med Öresundskraft

Investeringsstöd för solceller

Du kan få stöd med ett engångsbelopp som täcker upp till 20 procent av investeringskostnaden. Om du söker för ett företag måste du ansöka innan du påbörjar arbetet med installationen. Övriga sökanden kan ansöka inom sex månader efter att de påbörjat installationen. Stödet betalas sedan ut i efterskott. Regeringen och riksdagen beslutar hur mycket pengar som får fördelas i stöd. Stödet kan bara delas ut så länge de pengarna räcker.

Det här kan vi och vi hjälper självklart gärna till!

Hur påverkar solceller miljön?

Är solceller bra för miljön? Det korta svaret är –ja. Det är absolut miljösmart att använda el och energi från solceller. Men hur då? Och sliter inte produktionen av solceller på miljön? Här följer förklaringen.

Solcellernas miljöpåverkan är störst vid tillverkningen

Det beror på att de ofta innehåller material som kräver mycket energi att framställa. Därför har det stor betydelse var de framställts och vilken energi som använts vid tillverkningen när solcellers miljöpåverkan ska beräknas.

Över hälften av all världens produktion av solcellsmoduler, däribland våra, sker idag i Kina. Eftersom bland annat kol används i deras energisystem innebär tillverkningen av solceller en ökad klimatpåverkan. Samtidigt kan solceller bidra till att sänka användningen av fossil energi medan de är i drift genom att de producerar förnybar energi.

Solceller är bra för miljön i driften

Energiåterbetalningstiden, alltså den tid det tar för våra solceller att tjäna in den energi som gått åt under tillverkningsfasen, varierar idag oftast mellan omkring 1 till 4 år. Eftersom solcellernas livslängd oftast ligger runt 30 år, betyder det att du får många-många år av fossilfri el utan miljöpåverkan. Faktum är att om du jämför hela solcellsanläggningens livscykel, alltså från framtagning av material, till produktion, användning, och till återvinning av materialet, så har solcellerna betydligt lägre utsläpp än energislag som olja, gas och kol. Det tycker vi talar väldigt mycket för en solcellsinvestering.

Solenergi i Sverige påverkar hela Europa

Visste du att det svenska elnätet sitter ihop med resten av Europas elnät? Jo så är det faktiskt och vi går mer och mer mot vad man kallar för en integrerad europeisk elmarknad. Det betyder att ju mer solel vi kan exportera och sälja till andra länder desto mindre fossila bränslen blir det i systemen. När du investerar i solceller är du alltså med och minskar utsläppen för hela Europa. Coolt va?

Återvinning av solceller

Precis som tillverkningen är energikrävande så går det åt mycket energi för att återvinna solceller. Återvinningen kan också ge upphov till miljöskadliga utsläpp om den sker på ett felaktigt sätt, till exempel i länder som saknar lagstiftning för hantering av elektroniskt avfall.

Hjälp oss att se till att fler skaffar solceller!

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/solenergi/solguiden

Solel är en fantastisk källa till energi. Solceller har en lång livstid och kräver minimalt med underhåll. Solceller kan dessutom bidra till ett ökat värde på din fastighet. Vi på Göteborg Energi guidar dig hela vägen från planering, administration och elavtal. Även om du kanske ibland har tvivlat på det så har faktiskt Sverige bra solförhållanden. Visste du t ex att ett vanligt villatak tar emot cirka fem gånger mer energi än huset använder under ett år? Om alla som kunde installerade solceller skulle vi ta ett stort kliv mot en mer hållbar energiförbrukning och solelen skulle täcka nästan hela Göteborg stads totala elförbrukning.

Några fördelar med solenergi

 • Effektiv och fossilfri
 • Lång livslängd
 • Nästan underhållsfritt
 • En investering i fastigheten
 • Möjlighet att tjäna pengar på överskottet

Visste du att vi här i Södra Sverige har lika goda solförhållanden som i de norra delarna av världens mest solcellstäta land Tyskland? Och i Danmark, som ligger på samma breddgrad som vi, har man, trots en mindre landyta, 7 ggr så många solceller som vi har! Bättre kan vi, eller hur?

Våra solpaneler och växelriktare kommer från några av världens främsta tillverkare och är speciellt utvalda för att kunna ge dig en så hög effekt som möjligt baserat på förutsättningarna för vårt nordiska klimat.