Frågor och svar om fordonsgas - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Frågor och svar om fordonsgas

  • Gastank 1

Hur miljövänligt är fordonsgas?

Fordonsgas är betydligt mycket bättre för miljön då koldioxidutsläppen minskar med 25 procent om du kör på naturgas och upp till 90 procent med biogas jämfört med om du kör på bensin. Förutom det bidrar gasdrivna fordon till sänkta utsläpp av kväveoxider och partiklar.

Hur vet jag att fordonsgas är producerat på ett hållbart sätt?

Biogas som säljs som fordonsbränsle (fordonsgas) måste uppfylla hållbarhetskriterierna för biodrivmedel för att den som säljer biogasen ska kunna få skattebefrielse.

Hållbarhetskriterierna innebär att råvarorna till biogasproduktionen inte får vara odlade på marker med höga biologiska värden. Dessutom måste produktionen av biogas, från råvaruproduktion till att biogasen når tankstationen, ge upphov till minst 35 procent lägre växthusgasutsläpp jämfört med bensin och diesel.

Från 2017 ska växthusgasminskningen vara minst 50 procent och från 2018 minst 60 procent

Vad är fordonsgas?

Fordonsgas är ett samlingsnamn på metangas till fordon, genom förnybar biogas eller fossil naturgas eller en blandning av de två gaserna.

Öresundskrafts fordonsgas består av cirka 70% biogas och är ett hållbart drivmedel med låga utsläpp av CO2, partiklar och hälsoskadliga ämnen. Fordonsgas används som drivmedel i bilar som är utrustade med tankar och teknik för gasdrift (CNG). Metangasen kan antingen vara förnybar eller fossil. Den förnybara gasen, som kallas biogas, kommer från rötning av organiskt material (till exempel matavfall från hushåll, livsmedelstillverkning, gödsel och slam från reningsverk). Den fossila gasen kallas för naturgas och utvinns från gasfickor i jordskorpan.

Varför har ni naturgas i er fordonsgas? Biogas är väl bättre för miljön?

I dagsläget är inte biogasproduktionen tillräckligt hög för att tillgodose de behov av fordonsgas som finns. Därför tillförs även naturgas för att säkerställa leveranser. Naturgas är ett mer miljövänligt alternativ än bensin och diesel, med upp till 20 % mindre koldioxidutsläpp än bensin, och därför föredrar vi att blanda i naturgas i vår fordonsgas istället för att köra fordon som helt drivs av fossila källor.

 

Vad är Grön gas-principen?

Öresundskraft tillämpar den så kallade Grön gas-principen som kan jämföras med grön el-principen. Det innebär att när du väljer att tanka enbart biogas rapporteras kvantiteten naturgas i din tankning och motsvarande mängd biogas fylls på i det totala systemet på våra fordonsgasmackar. 

Uppdaterad den 31 oktober 2017
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.