Hållbar bilism - vägen framåt - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Hållbar bilism - vägen framåt

  • Fordonsgas Mack

Gasbilar tillhör idag vår kärnverksamhet och de ligger oss varmt om hjärtat. Öresundskraft arbetar aktivt för att skynda på teknikutvecklingen och för att öka användningen av dessa fordon i samhället. I vår strävan för en bättre värld är hållbar bilism vägen framåt!

Öresundskraft satsade tidigt på gasbilar och idag är de flesta av våra servicebilar gasdrivna. Redan 1998 öppnade vi vår första gastankstation i Helsingborg och idag har vi fyra tankstationer i Nordvästra Skåne. Genom investeringar i infrastruktur skapar vi förutsättningar för fortsatt gasexpansion och möjligheter för fler att skaffa gasbil. Visste du att Helsingborgs stads- och regionbussar drivs med fordonsgas.

Fordonsgas är ett samlingsnamn och består antingen av biogas, naturgas eller en blandning av dessa. I Sverige är det dock alltid minst 50% biogas i blandningen.

Fordonsgas har funnits i Sverige sedan mitten av 1990-talet och Öresundskraft byggde sin fösta gastankstation 1998.

Marknaden för fordonsgas växer snabbt. Antalet gastankstationer ökar hela tiden samtidigt som den geografiska utbredningen blir större.

Från och med hösten 2016 säljer Öresundskraft 100 % biogas på samtliga fordonsgasmackar. Med 100 % biogas i tanken reduceras koldioxidutsläppen till en bråkdel jämfört med diesel- och bensinfordon. Det går även att välja 50 % biogas, där utsläppen minst halveras jämfört med traditionella motorbränslen.

Uppdaterad den 31 oktober 2017
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.