Avtalsvillkor för privatpersoner - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Avtalsvillkor för privatpersoner

Gashandel och gasnät

Avtal med Fast gaspris kan inte sägas upp till att upphöra före avtalsperiodens utgång. Om ingen part sagt upp avtalet senast en månad före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet till då rådande tillsvidare gaspris.

För avtal med tillsvidare gaspris är uppsägningstiden en månad, i anslutning till månadsskifte. 

Avtal kan inte överföras till annan person eller anläggning. Genom ditt undertecknande av detta avtal ger du Öresundskraft fullmakt att för din räkning inhämta de anläggningsspecifika uppgifter från ditt gasnätsföretag som behövs för att kunna börja leverera gas till dig.

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument:

pdf-ikon Gas2013K (Gashandel) 

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av naturgasanläggningar och överföring av naturgas till sådana anläggningar (konsument):

pdf-ikon Gasnät2013K (Gasnät)

Uppdaterad den 23 oktober 2018
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.