Helsingborg - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Helsingborg

Några korta fakta om fjärrvärmenätet:

  • togs i drift 1964
  • 580 km långt
  • total volym 28 000 m3 vatten
  • 10 500 anläggningar
  • 48 000 kunder

Fjärrvärmenätet

Fjärrvärmenätet i Helsingborg började byggas 1964 och är idag ungefär 58 mil långt. Här finns 10 500 kundanläggningar och totalt förser Öresundskraft omkring 48 000 familjer med fjärrvärme. 8 500 kunder bor i villor och resterande i flerbostadshus i centrala delen av Helsingborg.

Nätet omfattar de centrala delarna av Helsingborg samt Råå, Ödåkra, Laröd och Hittarp och består av två ledningar som vanligtvis är av koppar eller stål som är isolerade och försedda med ett skyddshölje runt om.


Fjärrvärme är varmt vatten som pumpas från en produktionsanläggning genom ett framledningsrör till kundens anläggning där vattnet kyls av och sedan skickas tillbaka till produktionsanläggningen genom ett returledningsrör. Fjärrvärmevattnet och vattnet i kundens anläggning är avskilt med hjälp av en värmeväxlare. Fjärrvärmevattnet håller en temperatur på cirka 65-110° C när det skickas ut och cirka 30-55° C när det skickas tillbaka från kunden. Ledningsnätet gör att många olika produktionsanläggningar, bränslen och spillvärme kan användas.

Fjärrvärmevattnet är grönt
Fjärrvärmevattnet är grönt, på grund av att vi tillsätter ämnet pyranin i vattnet. Det gröna vattnet gör att vi snabbt kan upptäcka eventuella läckage i ledningsnätet och i värmecentralen ute hos våra kunder. I och med att det är grönt kan vi snabbt ta beslut om läckan är från fjärrvärmenätet eller t ex från en dricksvattenledning. Den gröna färgen kommer från färgämnet pyranin, som är helt ofarligt. Pyranin är ett färgämne med grön färg och fluorescerande (fluorescerar grönt vid belysning med blått eller ultraviolett ljus) egenskaper som används i kosmetika och rengöringsprodukter t ex tvål, shampoo och diskmedel. Pyranin är livsmedelsklassat och påverkar inte miljön. 

Om du upptäcker grönt vatten vid din fjärrvärmecentral, i kranen eller någon annanstans utomhus eller inomhus, så ta kontakt med oss. 

Uppdaterad den 16 november 2017
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.