Så här går det till att få fjärrvärme - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Så här går det till att få fjärrvärme

Du och din säljare går tillsammans igenom hur fjärrvärmen fungerar, hur fjärrvärmerören (servis) fram till byggnaden ska dras och var fjärrvärmecentralen ska placeras. När du är nöjd och har fått svar på dina frågor skickar du in din beställning till Öresundskraft.

Anslutning av din fastighet

För att Öresundskraft ska kunna garantera att vi får en hög kvalitet och god
leveranssäkerhet så behöver vi ha tid för att göra ett bra arbete. Längden på
ledningen påverkar byggtiden men det finns också andra saker.
Det kan vara: väder, markförhållande, trafiksituationen i området eller att det
behövs ett speciellt rörmaterial.

Så här kan tidplanen för att bygga en fjärrvärmeledning se ut

Tidplan fjärrvärmeledning

Så här kan arbetsmomenten se ut:

Planering och projektering

Det kan ta allt mellan 2 veckor till 3 månader att planerera och projektera ledningen. Detta beroende på om det är en enkel servis som ligger nära en befintlig distributionsledning eller om vi behöver förstärka nätet. Efter avslutad projektering beställs rörmaterialet som tar minst 4 veckor att få levererat. 

Schakt

Ledningssträckan grävs och schaktet förbereds för rörläggning. Avspärrningar sätts runt schaktet för att säkerställa att ingen skadas. I görligaste mån så görs åtgärder för att gående och fordonstrafik ska kunna passera så obehindrat som möjligt. Ledningens längd påverkar tiden för schaktning. Normalt så tar det en vecka att förbereda för 50m ledningsläggning. Det som skiljer fjärvärmearbeten från andra ledningsarbeten är att, schaktet inte kan återfyllas allt eftersom utan behöver stå öppet under hela rörläggningsarbetet.

Rörarbete

Rören läggs och svetsas ihop. Olika kvalitetstester görs för att säkerställa att rören är täta. Ledningens ytterhölje skarvas ihop och isoleras. Servisventilerna sätts inuti huset och vi driftsätter ledningen så att det går att få värmeleverans. Det är också i slutet av detta arbetsmoment som vi behöver kunna komma in i fastigheten. Normalt tar det 2 veckor att få ihop och prova 50m ledning.  

Återfyllning

Ledningen mäts in för att vi ska kunna hitta den i framtiden. Det görs för att vi ska kunna visa andra som schaktar var vår ledning ligger. Schakten återfylls och packas för att säkerställa att det inte blir sättningar. Ett markeringsband läggs i marken strax ovanpå ledningen. Detta för att man i framtiden inte ska gräva på och skada ledningen. 

Återställning

Ytorna återställs till tidigare skick. Om det varit en asfaltsyta i gata så läggs en provisorisk återställning som sedan kommunen kommer att slutasfaltera. 

Installation av fjärrvärmecentral & skrotning av din gamla panna och tank

Du kommer även att kontaktas för att bestämma installationsdatum av fjärrvärmecentralen.
Centralen installeras av vår VVS-entreprenör som kopplar ihop den med inkommande fjärrvärmerör och ditt värmesystem. I de allra flesta fall har du värme i ditt hus redan samma kväll. Rören isoleras när fjärrvärmecentralen är på plats, om möjligt samma dag som installationen. Sanering och skrotning av din oljetank och gamla panna sker i regel samma dag som installationen.

Uppsättning av mätare och besiktning

Din fjärrvärmecentral förses med en fjärrvärmemätare. Anläggningen besiktigas innan servisventilerna öppnas och centralen kan tas i drift. Detta sker normalt samma dag som centralen installeras. I samband med mätaruppsättning går vår personal igenom fjärrvärmecentralens reglerutrustning med dig.

Fakturering

Betalning av anslutningsavgiften måste vara gjord innan installation av fjärrvärmeväxlare kan göras. Fjärrvärmeleveransen startas när fjärrvärmeväxlare är besiktigad och godkänd. Installation av fjärrvärmeväxlare faktureras separat. Fakturan med din energiförbrukning får du en gång i månaden.

Frågor

Kontakta din säljare direkt om du har några frågor.

Installation av växlare
Mats Axelsson, telefon 042-490 37 79,
e-post mats.axelsson@oresundskraft.se   
Paul Nilsson, telefon 042-490 38 32,
e-post paul.nilsson@oresundskraft.se

 

Uppdaterad den 11 juli 2018
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.