Allmänna och särskilda avtalsvillkor för elnät - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Allmänna och särskilda avtalsvillkor för elnät

Från och med 1 april 2019 gäller nya allmänna avtalsvillkor för överföring av el. De är utarbetade av Svensk Energi tillsammans med Konsumentverket.

För elnätskunder gäller Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument).

Allmänna avtalsvillkor för elnät till konsument

pdf-ikon Nät 2012 K reviderad 2019

pdf-ikon Nät 2012 K reviderad eng

pdf-ikon Tillägg Nät 2012 K reviderad

Öresundskraft särskilda avtalsvillkor

Särskilda avtalsvillkor för Elnät. Dessa gäller utöver de allmänna avtalsvillkoren.

pdf-ikon  Öresundskrafts särskilda avtalsvillkor, gäller från 2012-08-01

pdf-ikon Öresundskrafts särskilda avtalsvillkor, reviderad 2015

Svensk Energi har efter överenskommelse med Konsumentverket utarbetat reviderade Allmänna Avtalsvillkor för elnätsverksamhet gällande konsumenter. För elnät valde man att samtidigt uppdatera villkoren för näringsidkare och likartad verksamhet, liksom för högspänningsanläggningar.

Dessa villkor gäller från och med den 1 juli 2015 och finns publicerade ovan. Läs mer på Svensk Energis hemsida.
 

Vi vill göra er uppmärksamma på att det är en revidering och komplettering, inte nya villkor. I många fall handlar det om omformuleringar (stavning, ordföljd, ordval). Ändringarna är orienterade kring kundens rättigheter via avbrott, fakturering och mätdata. Här följer några exempel på vad som skiljer sig åt från tidigare villkor:

  • Uppdaterad information kring rättigheter vid avbrott för konsument
  • Information kring mätare som ska lämnas till konsument
  • Förtydligande kring kostnader för mätutrusning och kostnader för mätare i specifika situationer
  • Skyldigheter från elnätsföretagen i förhållanden till förbrukningsstatistik
  • Möjlighet för att ta ut fakturaavgift för elnätsföretagen har tagits bort
  • Ny information kring energieffektiviseringsmöjligheter, m.m.
Uppdaterad den 18 december 2018
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.