Öresundskrafts elnät - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Elnät

Överföring via elnätet 

Elen transporteras via elnätet, som ditt lokala elnätsföretag äger och ansvarar för. Kostnaden för överföring betalas till elnätsföretaget via din energifaktura.

När den svenska elmarknaden avreglerades 1996 blev det lag på att elnätet ska skötas av ett separat bolag som är avskilt från elhandeln. Den fria handeln gäller själva elen, medan överföringen via nätet sköts av nätbolagen (som har monopol på detta inom sina respektive nätområden). I Sverige regleras elnätverksamheten av Energimarknadsinspektionen (EI).

Våra nätområden 

Det geografiska område där elanläggningen är placerad avgör vilket elnätsföretag du tillhör. Öresundskraftkoncernen har fyra elnätsområden:

  1. HBG Helsingborg
  2. MRP Mörarp
  3. AHB Ängelholm
  4. NVS Nordvästra Skåne
    (Bjuv, Billesholm, Ekeby, Hyllinge, Nyvång, Hasslarp, Kattarp, Fleninge)

Öresundskrafts elnät täcker större delen av Bjuvs och Helsingborgs kommuner, stora delar av Ängelholms kommun samt mindre delar av Åstorps kommun. Öresundskrafts elnät täcker även små angränsande områden i Båstads, Laholms, Svalövs och Landskrona kommuner.

Elnät karta

Via elnätet levereras el till 96 000 elnätskunder. Nätet består av cirka 440 mil ledningar och 1350 transformatorstationer som i steg omvandlar 130 000 volt i högspänningsnätet till 230 volt i ditt vägguttag.

Större delen av Öresundskrafts elnät är nedgrävt i marken, vilket gör det mindre utsatt för väder och vind, jämfört med ledningar i luften.
 
Öresundskrafts elnät har genomgått och genomgår en systematisk ombyggnad i syfte att skapa ett starkare nät med högre elkvalitet. Det nya nätet är också mer ekonomiskt eftersom det ger mindre elförluster längs vägen från högspänning till elförbrukaren. Ombyggnaden av elnätet kommer att pågå i ytterligare många år.
  
  
Försäljning av el bedrivs av Öresundskraft Marknad AB och Öresundskraft Företagsmarknad AB.

Fördjupad information om dina rättigheter som konsument enligt ellagen finner du pdf-ikon här.

Uppdaterad den 31 oktober 2017
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.