Hur sätts elpriset? - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Hur sätts elpriset?

Spotpriset sätts timme för timme på elbörsen. För att förstå prissättningen av el måste man först förstå hur elmarknaden fungerar.

Spothandel och terminshandel

Vi har en gemensam elhandel i Norden, elbörsen Nord Pool, bestående av en fysisk spothandel och en finansiell terminshandel. Spothandeln bestämmer vilket spotpris som gäller timme för timme. Detta pris kan ses som det verkliga nordiska elpriset. Vad spotpriset blir vet man endast för det närmast kommande dygnet.

För att kunna erbjuda fastprisavtal till kunder använder man sig av den finansiella terminshandeln. Här köps standardiserade kontrakt, terminer, där man har rätt att köpa eller sälja en viss mängd energi över en viss period till ett visst pris.

När vi säljer el till fast pris har vi mot säkrat oss med olika terminskontrakt för att kunna hantera risken att elpriset (spotpriset) är högre än kundpriset vid leverans. Terminspriset kan sägas vara vad marknaden tror att spotpriset i snitt kommer att vara under den period terminen avser.

Utbud och efterfrågan

Världsmarknadspriset på olja, dollarkursen, den hydrologiska balansen och politiska beslut är några av en mängd olika faktorer som påverkar elpriset. I sin allra enklaste form handlar det om utbud och efterfrågan, hur många som är villiga att sälja el till ett visst pris mot hur
många som är villiga att köpa el till ett visst pris. Utbudet bestäms av producenterna. De är i sin tur beroende av sin produktionskostnad, till exempel bränslekostnad och skatter. Vattenkraftproducenter är beroende av hur mycket vatten de har i sina magasin. Lite nederbörd ger försämrade resurser i vattenmagasinen, vilket i sin tur gör att producenterna blir försiktigare med hur mycket el de lovar producera till ett visst pris. Detsamma gäller för bränslepriserna. Om priset på olja, kol, kärnbränsle och biobränsle ökar, så ökar också elpriset. Dessutom köps ofta bränslet i en annan valuta än svenska kronor, ofta dollar eller euro. Därmed påverkas produktionskostnaden även av valutakursen.

Efterfrågan på elkraft varierar också. De olika årstiderna påverkar efterfrågan. Under vinterhalvåret används mycket mer el för uppvärmning och belysning. Om det blir en varmare vinter än normalt medför det att det finns överskott på produktionskapacitet. Då brukar spotpriset bli något lägre.

Generellt kan man säga att ju längre fram man tittar desto större blir osäkerheten.

Uppdaterad den 31 oktober 2017
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.