Elcertifikat - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Elcertifikat

Lagen om elcertifikat gäller i Sverige sedan den 1 maj 2003.

EnergisparlampaSyftet med elcertifikaten är att stimulera och öka andelen el som produceras med hjälp av förnybara energikällor, alltså sol, vind, vattenkraft, vågenergi, geotermi och biobränsle.

Den som producerar el med hjälp av någon av dessa förnybara energikällor tilldelas så kallades elcertifikat, som kan köpas och säljas på en konkurrensutsatt marknad. I princip alla elanvändare måste köpa in elcertifikat  motsvarande en viss kvot av sin elanvändning. 

Öresundskraft hanterar din kvotplikt

Enligt lagen ansvarar elhandelsföretaget för att hantera sina kunders elcertifikat. Det innebär att Öresundskraft sköter allt det praktiska med att deklarera alla kunders elanvändning till Energimyndigheten, köpa certifikat och se till att rätt antal elcertifikat finns på certifikatkontot en gång per år. För detta betalar du som kund en elcertifikatsavgift.

EnergisparlampaPriset på elcertifikaten

Öresundskrafts elcertifikatsavgift för december 2018 är 8,75 öre/kWh (7,0 öre/kWh exklusive moms). Från 1 januari 2019 är avgiften 7,25 öre/kWh (5,8 öre/kWh exklusive moms).

Elcertifikatsavgiften tillkommer på elpriset. I avgiften ingår kostnaden för inköp av elcertifikat samt våra administrativa kostnader. Varje elhandelsföretag sätter sin elcertifikatsavgift själv varför små skillnader kan förekomma mellan bolagen.

Har du ett elavtal med rörligt elpris (spotpris) så tillkommer den ovan angivna elcertifikatsavgiften för närvarande. Vid elavtal med bundet pris så ingår elcertifikatsavgiften i priset då den liksom elpriset är bunden under hela avtalsperioden.

Uppdaterad den 5 februari 2019

Detta kanske du finner intressant

Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.