Sveriges fyra elområden - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Sveriges fyra elområden

Sedan november 2011 är Sverige indelat i fyra elområden

Elområdenpdf-ikon Karta från Svenska Kraftnät

pdf-ikon Ladda ner broschyr

Den 1 november år 2011 delades Sverige in i fyra elområden. Gränserna är satta av Svenska Kraftnät och går vid de snitt i Sverige där överföringen av el är begränsad. Beslutet omfattar och påverkar alla elhandelsföretag och elkunder.

Syftet med indelningen är att skapa bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på el i samtliga delar av Sverige. I norr finns ett överskott av elproduktion och i söder är läget det motsatta. Överföringskablar och elledningar från norra till södra Sverige, när elbehovet är som störst, räcker inte alltid till.

När överföringen mellan elområdena inte räcker för att utjämna priserna, kan elpriserna skilja sig åt mellan områdena. På längre sikt och i takt med att investeringar görs i elnät och elproduktion kommer sannolikt prisskillnaderna att minska.

Så påverkas du

Elpriset kan variera mellan olika delar av Sverige. Prisskillnaden beror på tillgång och efterfrågan på el i de olika elområdena. Då det finns ett överskott av produktion i norra Sverige och ett underskott på elproduktion i södra Sverige blir elpriset ofta något högre i södra Sverige. Prisskillnaderna varierar under året beroende på väderförhållanden och underhållsarbeten i elnätet.

Balans och europeisk konkurrens

Beslutet att införa elområden är ett led i EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk marknad. Tidigare har Svenska Kraftnät stängt gränserna och möjligheten till export, när det varit svårt att få ner tillräckligt med el till södra Sverige. Nu får exporten inte hindras längre enligt överenskommelse med konkurrensmyndigheten inom EU.

Istället delas Sverige in i fyra elområden. När efterfrågan i ett elområde är högre än utbudet stiger elpriset där, men export till angränsade områden inom och utom landet är möjlig om någon vill betala det elpris som gäller. På så sätt skapas balans mellan utbud och efterfrågan inom varje elområde.

Uppdaterad den 31 oktober 2017
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.