Hållbarhet miljö - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Hållbarhet miljö

Miljöverkstaden, Helsingborgs Stad

Miljöverkstaden

Miljöverkstaden är stadens satsning på att stärka miljöundervisningen i skolan. Arbetet bedrivs genom att lärare och elever erbjuds att deltaga i olika program anpassade för de olika årskurserna. Undervisningen inom programmen liksom på vår Naturskola bygger på den utomhuspedagogiska tanken att platsen för lärandet är central.

Vad samarbetet med Öresundskraft innebär
Tillsammans med Öresundskraft har vi skapat Energiverkstaden som i dag möjliggör en kvalificerad undervisning om energi för åk 6, gymnasiet och SFI. Undervisningen på Energiverkstaden kompletteras av våra besök i åk 1 med ett program utifrån Kalle energipolis. En fantastisk möjlighet för regionens skolungdomar.

Läs mer här.   

Grönvit Hållbarhet - Rögle BK 

Gronvit _hallbarhet Avsikten med projektet är att skapa kunskap och medvetenhet om hur vi ska få ett mer hållbart samhälle med fokus på vår viktigaste framtidsfråga, miljön. Rögle BK och nätverket av ungdomar, föräldrar, ledare, anställda samt företag ska bli goda förebilder även i miljösammanhang i den här regionen. Det ska vi åstadkomma genom att följa de riktlinjer vi utarbetat om hur vi som förening ska hantera sammanhang och situationer som rör hållbarhetsfrågor. Grönvit Hållbarhet har tre fokusområden: socialt ansvar, miljöansvar och ekonomiskt ansvar. 

Läs mer här. 

Uppdaterad den 12 oktober 2018
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.