Samråd - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Samråd

Öresundkraft planerar att förlägga en ny 132 kV kraftkabel mellan en nybyggd fördelningsstation "Hållplatsen" och Fjärrvärme Central Israel i Helsingborg. Syftet med den nya kraftkabeln är att säkerställa reservmatning av el till Öresundskrafts anläggning, Fjärrvärme Central Israel.

Öresundskraft kommer att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för den planerade kraftkabeln, och söker därmed samråd med berörda myndigheter och organisationer samt med övriga särskilt berörda. Samråd genomförs även med berörda fastighetsägare. 

Här publiceras underlaget för samråd.

Samrådsunderlag

Översiktskarta

Sändlista

 Uppdaterad den 31 oktober 2017
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.