Helsingborg - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Helsingborg

I Helsingborg finns två distributionsnät, ett för fjärrvärme och ett för fjärrkyla.

Några korta fakta om fjärrvärmenätet:

  • togs i drift 1964
  • 540 km långt
  • total volym 20 000 m3 vatten
  • 10 500 anläggningar
  • 48 000 kunder

Fjärrvärmenätet

Fjärrvärmenätet i Helsingborg började byggas 1964 och är idag ungefär 54 mil långt. Här finns 10 500 kundanläggningar och totalt förser Öresundskraft omkring 48 000 familjer med fjärrvärme. 8 500 kunder bor i villor och resterande i flerbostadshus i centrala delen av Helsingborg.

Nätet omfattar de centrala delarna av Helsingborg samt Råå, Ödåkra, Laröd och Hittarp och består av två ledningar som vanligtvis är av koppar eller stål som är isolerade och försedda med ett skyddshölje runt om.

Fjärrvärme är varmt vatten som pumpas från en produktionsanläggning genom ett framledningsrör till kundens anläggning där vattnet kyls av och sedan skickas tillbaka till produktionsanläggningen genom ett returledningsrör. Fjärrvärmevattnet och vattnet i kundens anläggning är avskilt med hjälp av en värmeväxlare. Fjärrvärmevattnet håller en temperatur på cirka 65-110° C när det skickas ut och cirka 30-55° C när det skickas tillbaka från kunden. Ledningsnätet gör att många olika produktionsanläggningar, bränslen och spillvärme kan användas.

FJV Karta HBG

pdf-ikon Visa större karta

 

Fjärrkylanätet

Fjärrkyla distribueras på samma sätt som fjärrvärme i ett slutet nät. Öresundskrafts fjärrkylanät började byggas 1998. Nätet är idag cirka 10 kilometer långt och är främst koncentrerat till de centrala delarna av Helsingborg. Campus, Söderpunkten, Lasarettet, McNeil och Dunkers Kulturhus är några av våra anslutna kunder. Fjärrkylavattnet håller en temperatur på cirka 6-8°C när det skickas ut och ska hålla cirka 16° C när det skickas tillbaka från kunden.

Fjärrkyla Nät

pdf-ikon Visa större karta

 

Uppdaterad den 31 oktober 2017
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.