Ängelholm - Öresundskraft

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre kundupplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

  • Mars 2018

Ängelholm

I Ängelhom finns ett centralt fjärrvärmenät och två mindre nät i Vejbystrand och Hjärnarp.

Några korta fakta om fjärrvärmenätet i Ängelholm:

  • togs i drift 1977
  • 150 km långt
  • total volym 3 500 m3
  • 2 500 anläggningar

Det centrala fjärrvärmenätet i Ängelholm började byggas 1973 och är idag ungefär 15 mil långt. I Ängelholm finns 2 500 kundanläggningar och totalt förser Öresundskraft cirka 10 000 familjer med fjärrvärme. 2 000 kunder bor i villor och resterande i flerbostadshus i de centrala delarna av Ängelholm.

Nätet omfattar de centrala delarna av Ängelholm samt Skälderviken, Vallhall Park och Kulltorp och består av två ledningar som vanligtvis är av koppar eller stål som är isolerade och försedda med ett skyddshölje runt om.

Fjärrvärme är varmt vatten som pumpas från en produktionsanläggning genom ett framledningsrör till kundens anläggning där vattnet kyls av och sedan skickas tillbaka till produktionsanläggningen genom ett returledningsrör.

Fjärrvärmevattnet och vattnet i kundens anläggning är avskilt med hjälp av en värmeväxlare. Fjärrvärmevattnet håller en temperatur på cirka 65-110° C när det skickas ut och cirka 30-55° C när det skickas tillbaka från kunden. Ledningsnätet gör att många olika produktionsanläggningar, bränslen och spillvärme kan användas.

FJV Karta Ängelholm

pdf-ikon Visa större karta

 

Uppdaterad den 31 oktober 2017
Javascript är inte aktiverat i din webbläsare. För att webbplatsen ska fungera fullt ut bör du aktivera javascript i din webbläsares inställningar.